Månad: april 2021

26 maj är det dags för årliga konferensen Innovationsledning för hållbar systemomställningRISE

De stora utmaningarna kräver omställning på systemnivå. Aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle måste bidra och samverka för att skapa hållbara lösningar. Komplexa sociala, miljömässiga och tekniska utmaningar ställer krav på förmågan att leda och organisera ett systematiskt förnyelsearbete under osäkerhet – innovationsledning. Innovationsarbetet måste ske med ett helhetsperspektiv där mission, strategi, processer, organisationskultur,…
Läs mer

Pressmeddelande: Martin & Servera lanserar ny digital plattform för att rädda matvaror och halvera svinnet

Att minska svinnet är en prioriterad fråga för hela Martin & Servera-gruppen. Sedan tidigare kan Martin & Servera Restauranghandels kunder hjälpa till att rädda mat och minska svinnet genom att köpa från utförsäljningslistan i e-handeln. Nu blir detta möjligt också för kunder inom stat, kommun och region samt privata kedjor vars inköpssystem kommunicerar direkt (EDI)…
Läs mer

Pressmeddelande: Framtidsrapporten 2021: Växa tillsammans – tre vägar framåt

Hur kan omställningen till ett hållbart matsystem snabbas på? Det är frågan som ställs i ICAs framtidsrapport ”Växa Tillsammans – konsumenten och den växtbaserade maten 2025”. Rapporten undersöker trender och drivkrafter kring framtidens mat och identifierar tre vägar framåt: möjligheten för små producenter att skala upp, lokala ekosystem och samverkan och öppen innovation. Som en…
Läs mer

Livsmedelsföretagen: Ökat förtroende för livsmedelsindustrin under pandemin

Sedan 2013 mäter bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen regelbundet svenskarnas förtroende för livsmedelsindustrin och trenden pekar stadigt uppåt vid varje mätning. I den senaste undersökningen som genomfördes i november 2020 uppnåddes den högsta siffran sedan mätningen påbörjades och hela 91 procent av de undersökta svarade att de har stort förtroende för industrin. De senaste åtta åren…
Läs mer

Pressmeddelande – Coop blir först med att visa matens hållbarhetsavtryck

Scanna streckkoden på den vara du ska köpa – och få fram varans hållbarhetsavtryck utifrån tio områden. I dag släpper Coop hållbarhetsdeklarationer på över 10 000 varor. Det är ett helt nytt och världsunikt sätt att hjälpa kunderna att göra mer medvetna val. För 75 år sedan bröt Coop ny mark när man började med…
Läs mer

Pressmeddelande från Jordbruksverket: Geografiska varumärken stärker utvecklingen av lokalt producerad mat

Allt fler konsumenter efterfrågar idag närproducerad mat. Det innebär stora möjligheter för lokala livsmedelsproducenter och producentföreningar. Geografiska matvarumärken gynnar utvecklingen av lokala matprodukter genom att förmedla budskap till konsumenten om ursprung och kvalitet. Det visar den nya rapporten Geografiska matvarumärken. Rapporten har analyserat de svenska konsumenternas inställning till lokala matvarumärken och tittat på hur dessa…
Läs mer

Vinnova öppnar upp Innovativa Startups steg 1 hösten 2021

Är ni ett nystartat företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad? Baseras din verksamhet på nyskapande produkter eller tjänster? Och har ni en skalbar affärsmodell? I så fall kan Vinnovas erbjudande Innovativa Startups vara något för er. I detta första steg är det möjligt att söka maximalt 300 000 kronor. Du…
Läs mer

Öka takten i dina utmaningar tillsammans med DigiLivs! Kanske kan digitala verktyg underlätta för din verksamhet?

En viktig uppgift för Livsmedelsacceleratorns värdorganisation RISE är att stötta svenska företag i deras utveckling. I satsningen DigiLIvs välkomnars företag i livsmedelsbranschen och med tanke på att digitalisering är en av de viktigaste frågorna för många småföretag vill vi  passa på att tipsa om möjligheterna med DigiLivs. Ett samarbete med DigiLIvs kan börja i det…
Läs mer

Tips om utbildning – Kom igång med din försäljning till offentlig sektor

Onsdagen den 28 april, kl 13-16, anordnar VGR en utbildning där du får lära dig om möjligheterna med offentlig upphandling och hur du ska göra när du lämnar ett offentligt anbud. Målsättningen är att du som inte tidigare har lämnat ett anbud eller sålt till offentliga kunder, alternativt att du behöver en repetition, efter detta…
Läs mer

Höj din innovationsförmåga tillsammans med oss!

Under 2021 genomför vi kostnadsfria analyser av ditt företags innovationsförmåga inom ramen för projektet EEN/swennis.Livsmedelsacceleratorn arbetar med olika verktyg i analysen beroende på ditt företags storlek. I projektet går vi igenom hela ditt företags innovationsförmåga och fokuserar inte enbart på kärnprodukten eller tjänsten som ditt företag säljer. Våra experter ger dig professionell vägledning och vi…
Läs mer