Business Region Göteborg söker företag att besöka

Business Region Göteborg söker företag att besöka

Business Region Göteborg är Göteborgs Stads näringslivskontor. Deras främsta uppgift är att ge stöd åt företagare och finns här för att guida dig till rätt resurser och kontakter.

Den 8 oktober 2024 kommer Business Region Göteborg att genomföra 100 företagsbesök i alla delar av Göteborg tillsammans med kommunstyrelsen, politiker och tjänstemän i Göteborg Stad. Vill du att Business Region Göteborg besöker ditt företag? 

Anmäl ditt intresse här >>