Månad: december 2023

Kraftsamling – politisk inriktning för Sveriges beredskap

I veckan lade Försvarsberedningen fram sina förslag till hur politiken vill att totalförsvaret, med fokus på civilt försvar, ska utvecklas framöver. Här har livsmedels- och dricksvattenförsörjning en viktig roll.  Förslagen finns samlade i rapporten ”Kraftsamling” och budskapet från politiken är tydligt: det är dags för handling. Beredningen betonar även det civila försvarets betydelse på befolkningens…
Läs mer

Livsmedelskonsumtionens utveckling från 1980 till 2022

Den 8 december publicerade Jordbruksverket sin årliga officiella statistik över livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll. Med hjälp av statistiken går det nu att följa utvecklingen från 1960-talet fram till 2022. Minskad totalkonsumtion av frukt Statistiken visar att totalkonsumtionen av frukt och bär, som mäter den totala förbrukningen av råvaror för konsumtion, har ökat med 32 procent…
Läs mer

Landbaserad fiskuppfödning 14 december

Att föda upp fisk på gården är ett smart sätt för lantbrukare att få fler ben att stå på och som bidrar till den gröna omställningen. Fisken i havet skonas och övergödningen av haven minskar. Lantbruket har många tomma byggnader som skulle kunna användas till landbaserad fiskuppfödning och på så sätt ge lantbrukarna fler inkomster…
Läs mer

Rengöring och desinfektion kan förbättras på svenska slakterier

I en ny doktorsavhandling från SLU har rengörings- och desinfektionsmetoderna på två svenska slakterier utvärderats. Metoderna visade sig tillräckliga för att eliminera två olika sjukdomsframkallande bakterier. Resultaten visar samtidigt att nuvarande rengörings- och desinfektionsprocesser inte alltid minskar den totala mängden bakterier till en acceptabel nivå och att de snabbtester som används för kontroll är av…
Läs mer

Ekologiska livsmedel säljer allt mindre – egna märkesvaror ökar stort visar ny statistik från SCB

Svenskarna lägger allt mindre pengar på ekologiska livsmedel, visar ny statistik från SCB. Samtidigt ökar försäljningen av livsmedelskedjornas egna märkesvaror stort. Under 2022 sålde dagligvaruhandeln ekologiska livsmedel för 17,3 miljarder kronor i löpande priser, vilket är detsamma som inbringade kronor. Det är 2,4 procent mindre än 2021, och 7,5 procent mindre än 2020. – Försäljningen…
Läs mer

Ny branschriktlinje om vinproduktion i Sverige

Föreningen Svenskt Vin har tagit fram Branschriktlinjer för vinproduktion i Sverige och de finns nu tillgängliga på Livsmedelsverkets webbplats. Företag som berörs av dessa branschriktlinjer är främst svenska vinproducenter. Läs om branschriktlinjerna på livsmedelsverket.se >>