Pressmeddelande: Framtidsrapporten 2021: Växa tillsammans – tre vägar framåt

Pressmeddelande: Framtidsrapporten 2021: Växa tillsammans – tre vägar framåt

Hur kan omställningen till ett hållbart matsystem snabbas på? Det är frågan som ställs i ICAs framtidsrapport ”Växa Tillsammans – konsumenten och den växtbaserade maten 2025”. Rapporten undersöker trender och drivkrafter kring framtidens mat och identifierar tre vägar framåt: möjligheten för små producenter att skala upp, lokala ekosystem och samverkan och öppen innovation.

Som en del i årets framtidsrapport från ICA presenteras nya insikter från initiativet ICA Växa som startade förra året. Initiativet är en satsning för att öka såväl konsumtion som produktion av svenskproducerad, växtbaserad mat och bidra till ett långsiktigt, hållbart matsystem. Inom ICA Växa har fokus legat på de hållbarhetsinsatser som ICA kan bidra till som ger stor positiv förändring på det svenska matsystemet. Det är även en viktig del i ICAs klimatambition om halverat klimatavtryck från kunders inköp av livsmedel till 2030.

Läs hela pressmeddelandet här

Ladda ner rapporten här

Källa: Framtidsrapporten 2021 | ICA Pressrum