Pressmeddelande från Jordbruksverket: Geografiska varumärken stärker utvecklingen av lokalt producerad mat

Pressmeddelande från Jordbruksverket: Geografiska varumärken stärker utvecklingen av lokalt producerad mat

Allt fler konsumenter efterfrågar idag närproducerad mat. Det innebär stora möjligheter för lokala livsmedelsproducenter och producentföreningar. Geografiska matvarumärken gynnar utvecklingen av lokala matprodukter genom att förmedla budskap till konsumenten om ursprung och kvalitet. Det visar den nya rapporten Geografiska matvarumärken.

Rapporten har analyserat de svenska konsumenternas inställning till lokala matvarumärken och tittat på hur dessa varumärken kan utvecklas i framtiden.

– Ett tydligt kommunicerat geografiskt ursprung på matvaror signalerar hög kvalitet för konsumenterna. Varumärken som lyfter en plats förknippas med en levande landsbygd och småskaliga mataktörer. Det är mervärden som är viktiga för många svenska konsumenter, säger Tobias Kreuzpointner, samordnare på Jordbruksverket.
Framgångsfaktorer för att utveckla varumärken.

Länk till pressmeddelandet i sin helhet

Ladda ner rapporten

Källa: Geografiska varumärken stärker utvecklingen av lokalt producerad mat | Jordbruksverket (mynewsdesk.com)