Bli medlem i Livsmedelsacceleratorn

BLI MEDLEM I LIVSMEDELSACCELERATORN

Vi är en oberoende lots och ett stöd  för den regionala livsmedelsindustrin

Livsmedelsacceleratorn etablerades 2014 och har sin hemvist på RISE, Research Institutes of Sweden. Livsmedelsacceleratorn är en regional satsning i Västra Götaland som ska stärka innovations- och konkurrenskraften hos den regionala livsmedelsindustrin. Medlemskap i Livsmedelsacceleratorn är öppet för företag som driver verksamhet inom livsmedelsbranschen med säte eller produktion i Västra Götaland.

BLI MEDLEM IDAG

MEDLEMSKAP i Livsmedelsacceleratorn

Det första kalenderåret är kostnadsfritt, därefter erlägger du en årsavgift på 1000 SEK. Medlemmar erbjuds ta del av följande:
 • 4 timmars kostnadsfri rådgivning per år
 • Presentation av ert företag på livsmedelsacceleratorn.se
 • Deltagande i nätverksträff
 • Möjlighet att delta vid utbildningar och workshop inom aktuella områden
 • Nyhetsbrev och utskick av aktuella händelser
 • Samverkan med andra organisationer för utökade nätverk och kompetensinhämtning
 • En representant från ett av medlemsföretagen erbjuds att ingå i styrgruppen för Livsmedelsacceleratorn (ca 3-4 möten per år). Val av representant sker på den årliga nätverksträffen
Läs medlemsvillkoren och ansök här

Vi startar med en BEHOVSDIALOG

På vårt första möte går vi tillsammans igenom olika perspektiv för att komma fram till företagets främsta prioriteringar just nu och vägen framåt på längre sikt.
 • Vi identifiera direkta åtgärder
 • Olika perspektiv på hela verksamheten
 • Diskutera utvecklingsmöjligheter
 • Reflektera strukturerat kring dig och ditt bolag
 • Bolagets relation till en föränderlig omvärld och dess anpassningsbarhet och uthållighet
 • Synliggör beslutsunderlag för prioriteringar
 • Nästa steg i utvecklingen och er önskad förflyttning av företaget
Jag vill boka ett möte med en företagsutvecklare