Om oss

Vi höjer tempot på tillväxten! 

Livsmedelsacceleratorn hjälper dig och ditt företag att komma vidare i era utvecklingsprocesser.

Vi erbjuder genomlysning av behov och lotsar till relevanta utvecklingsresurser inom affär, teknik, kompetens och finansieringslösningar.

Vår funktion är att vara kontaktskapare och lots. 

Livsmedelsacceleratorn är ingången till en mängd kompetenser, såväl inom RISE som hos andra innovationsaktörer, företag och akademi. Knutet till oss finns bland annat experter för behov inom produkt- och processutveckling, patentfrågor, varumärkesutvärdering, regelverk och finansiering.

Vi hjälper livsmedelsföretag under hela tillväxtresan. Välkommen att boka ett möte med oss.

Här får du hjälp under hela tillväxtresan, oavsett var du befinner dig.

Vi erbjuder bland annat rådgivning, nätverk och mötesplatser, workshops i affärsmodellering, seminarium och kompetensutveckling, stöd vid strategiframtagning, partnersökning och coachning. 

Ledorden för Livsmedelsacceleratorn är helhetsperspektiv på företagutveckling – allt för att skapa hållbar tillväxt i branschen.

Vi tror på ökad konkurrenskraft genom samverkan

Livsmedelsacceleratorn är en regional satsning i Västra Götaland som kostnadsfritt förmedlar kontakt och stöttar samverkan mellan livsmedelsföretag, forskare samt fiansiärer och det övriga innovationssystemet.

I vårt nätverk finns ca 350 livsmedelsföretag i målgruppen, ett nätverk som nås via Livsmedelsacceleratorn.

Livsmedelsacceleratorn drivs som ett oberoende värdskap av RISE med finansiering från Västra Götalandsregionen och den Europeiska regionala utvecklingsfonden (via Tillväxtverket).

In English

The Food Accelerator is a resource centre for food companies in West Sweden. We provide business development services to small and medium-sized enterprises (SMEs), but also to entrepreneurs and researchers with a scalable business idea. We help them accelerate their growth by facilitating networks, arranging seminars and workshops, connecting them with technical expertise or funding opportunities. Our network consists of 350 food companies, plus our collaboration partners from academia, businesses, industry organizations and the public sector.

The Food Accelerator was founded in 2014 and is operated by RISE Agrifood & Bioscience with funding from Region Västra Götaland and the European Regional Development Fund (EU). Since the start, more than 200 companies have participated in our activities.

Håll dig uppdaterad om aktiviteter i Livsmedelsacceleratorn. Anmäl dig till nyhetsbrevet.