Om oss

Vi höjer tempot på tillväxten!

Livsmedelsacceleratorn hjälper dig och ditt företag att komma vidare i era utvecklingsprocesser.

Livsmedelsacceleratorn är en regional satsning i Västra Götaland som förmedlar kontakt och stöttar samverkan mellan livsmedelsföretag, forskare samt fiansiärer och det övriga innovationssystemet. Vår funktion är att vara kontaktskapare och lots.

Vår målgrupp är små och medelstora livsmedelsföretag med tillväxtambition.

Vi erbjuder bland annat rådgivning, nätverk och mötesplatser, workshops i affärsmodellering, seminarium och kompetensutveckling, stöd vid strategiframtagning, partnersökning och coachning.

Livsmedelsacceleratorn har funnits sedan 2014 och drivs som ett oberoende värdskap av RISE med finansiering från Västra Götalandsregionen.  Vi genomför kompetenshöjande insatser inom områdena hållbar produktion, digitalisering & automation samt hälsa & smak.

Vi hjälper livsmedelsföretag under hela tillväxtresan. Välkommen att boka ett möte med oss.

In English

The Food Accelerator is a resource centre for food companies in West Sweden. We provide business development services to small and medium-sized enterprises (SMEs), but also to entrepreneurs and researchers with a scalable business idea. We help them accelerate their growth by facilitating networks, arranging seminars and workshops, connecting them with technical expertise or funding opportunities. Our network consists of 400 food companies, plus our collaboration partners from academia, businesses, industry organizations and the public sector.

The Food Accelerator was founded in 2014 and is operated by RISE Agrifood & Bioscience with funding from Region Västra Götaland. Since the start, more than 200 companies have participated in our activities.

Håll dig uppdaterad om aktiviteter i Livsmedelsacceleratorn. Anmäl dig till nyhetsbrevet.