Kontakt

Välkommen till Livsmedelsacceleratorn

Martin Hesselgren

Verksamhetsledare / Företagsutvecklare

076-108 25 48

martin.hesselgren@ri.se


Martin är utbildad civilekonom med inriktning mot marknadsföring och har flera års erfarenhet från ledande roller inom livsmedelsindustrin. Bland annat som marknadschef, försäljningschef och affärsområdeschef. Produktinnovation, marknadsföring, försäljning och affärsutveckling är hans huvudområden. 

Thomas Angervall

Företagsutvecklare

070-345 66 73

thomas.angervall@ri.se


Thomas är utbildad marinbiolog och miljövetare och har i femton år varit chef för RISE LCA-baserade miljöverksamhet. Thomas arbetar som projektledare, konsult och affärsutvecklare inom verksamhetsområdena LCA/klimatdatabasen och driver sedan flera år nätverket Mat och miljö. Dessutom leder samt deltar Thomas i RISE Maritima satsningar.

Petra Forsblad

Kommunikatör

+46 10 516 50 05

petra.forsblad@ri.se


Arbetar med kommunikation i strategiska projekt och värdskap på RISE inom divisionen Bioekonomi och hälsa. Petra deltar i utveckling av Livsmedelsacceleratorns kommunikationsplan samt är delaktig i genomförandet av våra aktiviteter. Hon ansvarar också för våra nyhetsbrev som kommer ut 10 ggr per år. Plus håller vår hemsida och våra sociala kanaler uppdaterade. 

Peter Bökmark

Företagsutvecklare

+46 70 780 61 73

peter.bokmark@ri.se


Peter är civilingenjör och har därefter jobbat i industrin främst i produktionsledande befattning. Hos RISE har Peter mångårig erfarenhet från olika befattningar som alltid har fokuserat hur RISE stöttar företag i deras utveckling, framför allt små och medelstora tillverkande företag (SMF). Det kan handla om att stärka värdeflöden, leverera större värden till kund, förändringsarbete eller hur företagen ska ta sig an utmaningarna hållbarhet eller digitalisering.

Malin Axel-Nilsson

Företagsutvecklare
(föräldraledig 2021)

Håll dig uppdaterad om aktiviteter i Livsmedelsacceleratorn. Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Här finns vi

LIVSMEDELSACCELERATORN PÅ LINKEDIN LIVSMEDELSACCELERATORN PÅ INSTAGRAM

BESÖKSADRESS

RISE Jordbruk och Livsmedel Frans Perssons väg 6, 402 29 Göteborg

Busshållplats: Delsjömotet Länk till Google Maps

POSTADRESS

Livsmedelsacceleratorn c/o RISE Jordbruk och Livsmedel Box 5401, 402 29 Göteborg

E-POST

livsmedelsacceleratorn@ri.se

Styrgrupp

Livsmedelsacceleratorns styrgrupp säkerställer att verksamheten följer projektets övergripande mål. Styrgruppen bedömer också resultat och beslutar angående förslag om ändringar.

Styrgruppen består av:

Anna Martinsson, Savolax Eurofish AB

Assan Njie från NJIE Foods AB.

Charlotte Eklund-Jonsson, RISE Jordbruk och Livsmedel (ordförande)

Hanna Blomdahl, Västra Götalandsregionen

Ingrid Guldbrand, Länsstyrelsen

Karin Jonsson, Paulig

Marcus Nyström, Lokalproducerat i Väst

Tobias Kisker, Calmino Group AB

Adjungerad: Mohamed Ben Abdelhamid, Tillväxtverket

Följeforskare: Lena Blomberg, Ochstra AB

Verksamhetsledare: Therese Arvidsjö, RISE Jordbruk och Livsmedel