Kontakt

Välkommen att kontakta våra företagsutvecklare

SUSANNA MOORE

Företagsutvecklare
Verksamhetsledare

Susanna är ekonom med bakgrund i livsmedelsindustrin, där hon verkat i över 20 år med roller inom marknad, sälj och affärsutveckling. Hon har arbetat i ett internationellt framgångsrikt tillväxtföretag men också varit med i ett startup.  Företagande, affärsutveckling och att skapa nätverk är områden Susanna brinner lite extra för.

Kontakta Susanna:

070-386 66 12

susanna.moore@ri.se
Connect on LinkedIn

KAJSA MALMBERG

Företagsutvecklare

Kajsa är utbildad civilingenjör från Chalmers och har en bioteknikmaster med inriktning mot livsmedel. Inom RISE delar hon sin tjänst mellan Livsmedelsacceleratorn, Nordic Taste & Flavour Centre och som projektledare inom mikrobiologi och hygien. Kajsas specialitet är bedömning av ingredienser, riskminimering i värdekedjan och frågor kopplat till nutrition och hälsa.

Kontakta Kajsa:

070-573 66 23

kajsa.malmberg@ri.se
Connect on LinkedIn

LINNÉA QVIRIST

Företagsutvecklare

Linnéa har en bakgrund från akademin, där hon studerat bioteknik och är disputerad inom biovetenskap med fokus på mikrobiologi och livsmedelsfermentationer. Livsmedel, hälsa, hållbarhet och mikrobiologi är områden som Linnéa brinner lite extra för.

Kontakta Linnéa:

072-568 69 09

linnea.qvirist@ri.se
Connect on LinkedIn

MATILDA PERSSON

Företagsutvecklare

Matilda är utbildad ekonom med en master i Kunskapsbaserat Entreprenörskap från Handelshögskolan i Göteborg. Hon är specialiserad inom de utmaningar som tidiga företag ställs inför och hur man strategiskt bygger upp sitt företag och varumärke. Kundfokus, marknadsföring och affärsutveckling är områden som Matilda brinner lite extra för. Om du är ett startup eller företag i tidigt skede kan du kontakta Matilda i första hand.

Kontakta Matilda:

073-461 69 99

matilda.e.persson@ri.se
Connect on LinkedIn

Håll dig uppdaterad om aktiviteter i Livsmedelsacceleratorn. Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Här finns vi 

LIVSMEDELSACCELERATORN PÅ LINKEDIN LIVSMEDELSACCELERATORN PÅ INSTAGRAM

BESÖKSADRESS

RISE Jordbruk och Livsmedel
Frans Perssons väg 6, 402 29 Göteborg

Busshållplats: Delsjömotet

Länk till Google Maps

POSTADRESS

Livsmedelsacceleratorn
c/o RISE Jordbruk och Livsmedel
Box 5401, 402 29 Göteborg

E-POST

livsmedelsacceleratorn@ri.se

Styrgrupp

Livsmedelsacceleratorns styrgrupp säkerställer att verksamheten följer projektets övergripande mål. Styrgruppen bedömer också resultat och beslutar angående förslag om ändringar.

Styrgruppen består av:

Anna Martinsson, Savolax Eurofish AB

Charlotte Eklund-Jonsson, RISE Jordbruk och Livsmedel

Hanna Blomdahl, Västra Götalandsregionen

Ingrid Guldbrand, Länsstyrelsen

Karin Jonsson, Chalmers

Klas Johansson, Fazer Kvarn AB (ordförande)

Marcus Nyström, Lokalproducerat i Väst

Tobias Kisker, Calmino Group AB

Adjungerad: Mohamed Ben Abdelhamid, Tillväxtverket

Följeforskare: Lena Blomberg, Ochstra AB

Verksamhetsledare: Susanna Moore, Livsmedelsacceleratorn