Kontakt

Välkommen till Livsmedelsacceleratorn

Martin Hesselgren

Innovations- och företagsutvecklare

076 108 25 48

martin.hesselgren@ri.se

Martin är utbildad civilekonom med inriktning mot marknadsföring och har flera års erfarenhet från ledande roller inom livsmedelsindustrin. Bland annat som marknadschef, försäljningschef och affärsområdeschef. Produktinnovation, marknadsföring, försäljning och affärsutveckling är hans huvudområden.

Ta gärna kontakt med Martin om du vill veta mer om projektet Lokal mat i offentliga kök

Thomas Angervall

Företagsutvecklare

070 492 27 05

thomas.angervall@ri.se

Thomas är utbildad marinbiolog och miljövetare och har i femton år varit chef för RISE LCA-baserade miljöverksamhet. Thomas arbetar som projektledare, konsult och affärsutvecklare inom verksamhetsområdena LCA/klimatdatabasen och driver sedan flera år nätverket Mat och miljö. Dessutom leder samt deltar Thomas i RISE Maritima satsningar.

Ta gärna kontakt med Thomas om du är intesserad av att vara med i Omställlningslyftet

Maria Holmkvist

Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig

073 02 80 895

maria.holmkvist@ri.se

Maria är kommunikations- och projektledare med många års erfarenhet inom strategisk kommunikation, public affairs, medierelationer, marknadsföring, sociala medier, evenemang och att arbeta med innovationsledning och verksamhetsplanering. Hon har erfarenhet från verksamhet med fokus på samverkan, öppen innovation, forskning och entreprenörskap. Branschkunskap inom hållbarhet, IT, media, transport, logistik, sjöfart, marin teknik, havsenergi, sjömat, marin bioteknik, turism och livsmedel.

Ta gärna kontakt med Maria om du vill veta mer om vad Livsmedelsacceleratorn kan stötta ditt företag med.

Peter Bökmark

Företagsutvecklare

070 780 61 73

peter.bokmark@ri.se

Peter är civilingenjör och har därefter jobbat i industrin främst i produktionsledande befattning. Hos RISE har Peter mångårig erfarenhet från olika befattningar som alltid har fokuserat hur RISE stöttar företag i deras utveckling, framför allt små och medelstora tillverkande företag (SMF). Det kan handla om att stärka värdeflöden, leverera större värden till kund, förändringsarbete eller hur företagen ska ta sig an utmaningarna hållbarhet eller digitalisering.

Ta gärna kontakt med Peter om du vill veta mer om Produktionslyftet och digitalisering.

Lars-Gustaf Gustafsson

Företagsutvecklare

+46 10 228 48 40

lars-gustaf.gustafsson@ri.se

Lars-Gustaf är forskare och Coach inom området förändringsförmåga hos företag och organisationer. Lars-Gustaf bygger sitt arbete på Lean principerna och kopplar ihop dessa med kundernas köpbeteende i nutid och framtid och vilka utmaningar och förändringar kommer organisation och flöden att behöva genomföra. Lars-Gustaf har bred erfarenhet gällande, företagsanalyser, ledarskap och dess påverkan på organisationens beteende, förändringsförmåga i organisationer, produktion och processer, produktionsteknik och automationsteknik samt kvalitetsfrågor speciellt gällande kvalitetsbristkostnader. Lars-Gustaf är också Produktionslyftscoach.

Håll dig uppdaterad om aktiviteter i Livsmedelsacceleratorn. Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Här finns vi

LIVSMEDELSACCELERATORN PÅ LINKEDIN LIVSMEDELSACCELERATORN PÅ INSTAGRAM

BESÖKSADRESS

RISE Jordbruk och Livsmedel

Frans Perssons väg 6, 402 29 Göteborg

Busshållplats: Delsjömotet

Länk till Google Maps

POSTADRESS

Livsmedelsacceleratorn

c/o RISE Jordbruk och Livsmedel

Box 5401, 402 29 Göteborg

E-POST

livsmedelsacceleratorn@ri.se

Styrgrupp

Livsmedelsacceleratorns styrgrupp säkerställer att verksamheten följer projektets övergripande mål.

År 2024 består styrgruppen av följande ledamöter:

Anna Martinsson, Savolax Eurofish AB

Linnea Qvirist, Västra Götalandsregionen

Jenny Veide Vilg, RISE Jordbruk och Livsmedel (tf ordförande)

Karin Lundqvist Öst, Länsstyrelsen

Karin Jonsson, Paulig

Marcus Nyström, Lokalproducerat i Väst

Olle Stenberg, Pronofa

Medlemsrepresentanter:

Ola Ekman, Upcyclr

Fredrik Krook, BaraBraMat