26 maj är det dags för årliga konferensen Innovationsledning för hållbar systemomställningRISE

26 maj är det dags för årliga konferensen Innovationsledning för hållbar systemomställningRISE

De stora utmaningarna kräver omställning på systemnivå. Aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle måste bidra och samverka för att skapa hållbara lösningar. Komplexa sociala, miljömässiga och tekniska utmaningar ställer krav på förmågan att leda och organisera ett systematiskt förnyelsearbete under osäkerhet – innovationsledning. Innovationsarbetet måste ske med ett helhetsperspektiv där mission, strategi, processer, organisationskultur, samarbete, insikter och idéer, ingår i ett systematiskt innovationsledningsarbete för att möjliggöra systeminnovation.

Vinnova och RISE arrangerar tillsammans den årliga nationella konferensen ”Innovationsledning för hållbar systemomställning” som i år kommer gå av stapeln den 26 maj som ett digitalt event.
Du kommer bland annat få lyssna på Darja Isaksson generaldirektör på Vinnova och Pia Sandvik vd på RISE. Även Johan Frishammar LTU samt John Bessant University of Exeter medverkar under eftermiddagen och samtalar om frågeställningar såsom ”Varför behövs hållbar systemomställning” och ”Varför är innovationsledning en förutsättning för detta”.

Delta i en dialog om hur olika aktörer bidrar till att öka innovationsförmågan i det nationella innovationsstödssystemet, samt lyssna till tankeledare inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle, samt akademi och industri om hur systematisk innovationsledning kan bidra till hållbar systemomställning.

Bli inspirerad av berättelser om hur organisationer arbetar med systematik och förmågebyggande i sitt innovationsarbete, samt nätverka med andra under workshops och virtuellt mingel.

Datum: 26 maj, 2021
Tid: 13:00-17.00
Plats: Digitalt
Sista anmälningsdag: 24 maj, 2021
Pris: Konferensen är kostnadsfri

Läs mer och anmäl dig här