Kategori: Göteborgs universitet

Efter prisökningarna – nu äter vi mindre till ett högre pris

Livsmedelskonsumtionen har minskat i takt med att matpriserna har stigit efter pandemiåren. Det visar ny statistik som presenteras i Konsumtionsrapporten. – Minskningen handlar både om att vi köper färre varor och att vi väljer billigare alternativ, säger konsumtionsforskaren Ulrika Holmberg. Det har blivit dyrare att äta mindre. Under 2022 ökade de svenska hushållens utgifter för…
Läs mer

20 arter av havssallat funna längs Sveriges kuster

Antalet arter av grönalgen havssallat längs Sveriges kust är långt större än vad tidigare varit känt. Forskare vid Göteborgs universitet har kartlagt 1 000 mil kust och funnit tjugo arter av havssallat. Gröna makroalger av släktet Ulva, även kallad havssallat, finns nästan överallt längs den svenska kusten från Strömstad ända upp till Bottenhavet i Östersjön.…
Läs mer