Kategori: Digitalisering

Få hjälp av en student att digitalisera

För tillverkande livsmedelsföretag finns nu chans att söka kompetensstöd för digitalisering via det strategiska innovationsprogrammet för Processindustriell IT och Automation (PiiA). Vi matchar rätt student med uppdraget och PiiA står för studenternas lön under uppdragets genomförande. Kompetensstöd inom digitalisering för livsmedelsföretagProcessindustrin har ett stort antal leverantörer i form av små och medelstora företag (SMF) som…
Läs mer

Digitalisering kan ge dig fördelar i livsmedelsbranschen

Kan digitaliseringen förbättra din tillverkning och konkurrenskraft?Företag som använder digitala verktyg och lösningar har stora möjligheter att effektivisera sin produktion, distribution och marknadsföring. Till exempel kan användning av sensorer, robotar, artificiell intelligens eller blockkedjeteknik optimera processer, öka kvalitet och spårbarhet, eller skapa nya kundupplevelser. Nu finns det möjlighet för tillverkande livsmedelsföretag att arbeta med effektivisering…
Läs mer

Seminarium: Affärsdriven produktionsutveckling – automation och kompetensförsörjning i livsmedelsindustrin – 10 oktober

Livsmedelsindustrin är en mycket viktig del av Sveriges näringsliv och samhället i stort. För att steg för steg utveckla företagen i deras omställning till mer cirkulär verksamhet behöver bland annat en digitalisering och automation ske, där tillgången till relevant kompetens också är en viktig delmängd för att säkerställa utvecklingen. På seminariet kommer Mälardalen Industrial Technology…
Läs mer

Våga dela data! – Kostnadsfri seminarieserie om datadelning

Att datadelning är ett hett ämne råder det ingen tvekan om. Inte minst inom jordbruks- och  livsmedelskedjan. Projektet Agrifood Data Workshop bjuder in till en digital, kostnadsfri seminarieserie i fyra delar på temat Våga dela data! Välkommen att få djupare insikter om säkerhets- och lagkrav, samtidigt som du får en inblick i affärsaspekten. I seminarieserien…
Läs mer

Teknikworkshoppar och kurser – ta nya kliv inom digitalisering och cirkulär ekonomi

Små och medelstora tillverkningsföretag är viktiga för Sverige. Produktion2030 erbjuder handfasta möjligheter att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder. Genom teknikworkshoppar och kurser ger vi företag och forskare möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft! Till exempel arrangeras den 4 maj teknikworkshoppen kring digitalisering som riktar sig…
Läs mer

Livsmedelsnäringen är en framtidsbransch och en viktig svensk industrigren – 2 feb

Webbinarium om nyckelfrågor för utveckling av svensk livsmedelsindustri Det är en bransch som har stor inverkan på vår miljö och hälsa och är viktig för svensk livsmedelsförsörjning. Idag importerar vi 50% av allt vi äter. Hur kan smart industri med bland annat digitalisering och automation bidra till att stödja små och medelstora företag att växa,…
Läs mer

Mångmiljonstöd till ny nationell dataplattform för jordbruket

I december förra året utlyste Jordbruksverket 50 miljoner kronor för ett samarbets- och utvecklingsprojekt som ska bygga och etablera en dataplattform för jordbruket. Nu står det klart att stödet tillfaller Agronod.– Det är en viktig milstolpe för svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion. Tillsammans med våra samarbetspartner kan vi nu börja realisera en nationell dataplattform som…
Läs mer