Vad vi gör

Vi finns till för den regionala livsmedelsindustrin

Livsmedelsacceleratorns funktion är att vara en oberoende kontaktskapare och lots. Vi erbjuder bland annat rådgivning, nätverk och mötesplatser, workshops i affärsmodellering, seminarium, partnersökning och coachning. Livsmedelsacceleratorn är en regional satsning för verksamheter inom livsmedelsbranschen i Västra Götaland.

Ladda ner vår folder här

Etablerat 2014

PROJECTS

Kunskap & utveckling

WORKED HOURS

400 företag i nätverket

EMPLOYEES

Vi erbjuder hjälp under hela tillväxtresan, oavsett var du befinner dig.

Vi hjälper företagen under hela tillväxtresan med aktiviteter som exempelvis behovsanalyser, seminarier och behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser. Alltid med fokus på hållbar företagstillväxt. Aktuella teman är digitalisering, internationalisering och mervärdeskommunikation.

Styrkan i vår verksamhet ligger i det nätverk vi skapar, som vi bland annat kan nyttja till professionell matchmaking. Nätverken ger möjlighet till att förmedla erbjudanden och efterlysningar av affärer, teknik och utvecklingsarbete. De ger också möjlighet till kunskapsöverföring som kan bidra till ökad konkurrenskraft. Våra samverkanspartner finns både internt och externt, inom akademi och företag.

Om Livsmedelsacceleratorn

Hållbarhet

Vårt nätverk & Partners

Case