Vad vi gör

Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansieringsmöjligheter

Livsmedelsacceleratorn riktar sig till livsmedelsföretag (med upp till 250 anställda) och forskare i Västra Götaland. Vi förmedlar kontakt och stöttar samverkan med dessa parter samt med finansiärer och övriga innovationssystemet.

Vi hjälper företagen under hela tillväxtresan med aktiviteter som exempelvis behovsanalyser, seminarier och behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser. Alltid med fokus på hållbar företagstillväxt. Aktuella teman är digitalisering, internationalisering och mervärdeskommunikation.

Styrkan i vår verksamhet ligger i det nätverk vi skapar, som vi bland annat kan nyttja till professionell matchmaking. Nätverken ger möjlighet till att förmedla erbjudanden och efterlysningar av affärer, teknik och utvecklingsarbete. De ger också möjlighet till kunskapsöverföring som kan bidra till ökad konkurrenskraft. Våra samverkanspartner finns både internt och externt, inom akademi och företag.

Ladda ner vår folder här
VÅR ARBETSMODELL

Livsmedelsacceleratorns aktiviteter handlar primärt om mat och möten. Våra olika verktyg passar olika målgrupper och behov; om du har en idé och vill starta ett företag, eller om du redan driver ett företag men behöver hjälp att vidareutveckla det. I något skede kanske du söker finansiellt stöd för att delfinansiera ett projekt och behöver råd och hjälp. Eller så vill du ha hjälp att hitta rätt partner för utveckling av dina produkter, tjänster, affärsmodell eller marknad.

Vi erbjuder hjälp under hela tillväxtresan, oavsett var du befinner dig.

Behovsdialog

Ett första möte inleds alltid med en gemensam behovsutvärdering för att kunna lotsa till rätt utvecklingsresurser inom affär, teknik, kompetens och finansieringslösningar. Varje år gör vi ca 60 företagsbesök och våra erfarna företagsutvecklare är duktiga på hjälpa dig hitta rätt ingångar i innovationssystemet.

 learn more

Analys finansieringsmöjlighet

Den offentliga finansieringen erbjuder flera möjligheter att delfinansiera olika typer av projekt och investeringar. Beroende på i vilket skede ditt företag befinner sig, ser behovet och möjligheterna olika ut. Våra affärsutvecklare kan lotsa dig till rätt utvecklingsinsats.

 learn more

Utvecklingsinsats

Genom att bygga nätverk och mötesplatser samt inventera behov och lösningar kan vi erbjuda ett antal verktyg som ger konkret nytta för företaget. Det kan vara affärsmodellering, matchmaking, en riktad insats med en innovationspartner eller på annat sätt stärka företaget inom områden där man saknar eller har bristande kompetens.

 learn more

Resultat

Vårt mål är att ditt företag ska utvecklas och växa. Genom att vara en aktör med bred kompetens inom livsmedelsområdet och stort nätverk ska vi bidra till hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft för den regionala livsmedelsindustrin. Våra insatser ska göra konkret nytta för dig och ditt företag.

 learn more

Har du en idé, vill starta ett företag och behöver hjälp att förverkliga detta?

STARTA FÖRETAG

Driver du redan ett företag men behöver hjälp att vidareutveckla det?

UTVECKLA FÖRETAG

Söker du information om finansieringmöjligheter?

FINANSIERING