Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen 2023–2024

Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen 2023–2024

Konkurrensverket har publicerat sin genomlysning av livsmedelsbranschen. Det råder i flera avseenden bristande konkurrens i livsmedelskedjan. För konsumenterna innebär det att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra. Följden blir också att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion. Det är några av slutsatserna av Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen.

Läs hela analysen här >>