Höj din innovationsförmåga tillsammans med oss!

Höj din innovationsförmåga tillsammans med oss!

Under 2021 genomför vi kostnadsfria analyser av ditt företags innovationsförmåga inom ramen för projektet EEN/swennis.

Livsmedelsacceleratorn arbetar med olika verktyg i analysen beroende på ditt företags storlek. I projektet går vi igenom hela ditt företags innovationsförmåga och fokuserar inte enbart på kärnprodukten eller tjänsten som ditt företag säljer. Våra experter ger dig professionell vägledning och vi sätter av upp till sju arbetsdagar för analys, rapportering, coaching och framtagande av handlingsplan. Ett viktigt delmål är att nå förbättrad lönsamhet i verksamheten.

Vi har plats för 10 bolag i projektet så det är först till kvarn som gäller för att kunna delta. Kontakta oss gärna för mer information. På Livsmedelsacceleratorns hemsida finns en film där vi berättar mer om innovationsanalys och innovationsledning.

Kontaktpersoner

Martin Hesselgren
martin.hesselgren@ri.se

Matilda Persson
matilda.e.persson@ri.se

Fredrik Holmgren Holm
fredrik.holmgren.holm@ri.se

För att få ta del av erbjudandet så får omsättning inte överstiga 500 MSEK samt att företaget inte får ha fler än 250 anställda. Analysen är kostnadsfri och helt finansierad av EU.