Vinnova öppnar upp Innovativa Startups steg 1 hösten 2021

Vinnova öppnar upp Innovativa Startups steg 1 hösten 2021

Är ni ett nystartat företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad? Baseras din verksamhet på nyskapande produkter eller tjänster? Och har ni en skalbar affärsmodell? I så fall kan Vinnovas erbjudande Innovativa Startups vara något för er.

I detta första steg är det möjligt att söka maximalt 300 000 kronor.

Du kan söka för att ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller skapa strategier för att skydda företagets nya lösning.

Det som krävs är att du är ett nystartat litet företag, yngre än fem år, har en nettoomsättning eller balansomslutning lägre än två miljoner kronor och som inte har delat ut vinst.

Läs mer på Vinnovas hemsida om hur du gör din ansökan