Hållbarhet

Så här jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhet ska vara grunden i allt Livsmedelsacceleratorn gör. Livsmedelsacceleratorn ska underlätta för hållbar utveckling i flera dimensioner – socialt, miljömässigt och ekonomiskt – genom att tillgängliggöra nätverk, kunskap och kompetens som kan bidra till hållbar utveckling i målgruppen. Vi ska underlätta för att utvecklingen blir av genom att matcha lotsa och stödja företag att ta steg i rätt riktning. 

Social hållbarhet

(mer information kommer inom kort)


 learn more

Miljömässig hållbarhet

(mer information kommer inom kort)


 learn more

Ekonomisk hållbarhet

Livsmedelsacceleratorn arbetat för att sprida kunskap om tillgänglig finansiering för behov kopplat till hållbar utveckling företag, samt underlätta och stödja kring att ansökningar skrivs.


 learn more