Hållbarhet

Kan du öka affärsnyttan genom att inkludera mer social, miljömässig eller ekonomisk hållbarhet?

Den globala livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar och dagens produktion och konsumtion av livsmedel ger upphov till stor miljöpåverkan. Samtidigt efterfrågar konsumenter i allt större utsträckning produkter som är hållbara under hela produktlivscykeln, som är bra för hälsan och som levererar olika mervärden. För att vara relevant behöver företag vara transparenta med hur de jobbar och vad de gör.

Vårt erbjudande till dig

Vi kan hjälpa dig att identifiera förbättringsmöjligheter för hållbar konsumtion och produktion av livsmedel inom hela kedjan. Det kan handla om strategisk rådgivning inom hållbarhet och miljö, systemanalyser, livscykelanalyser (LCA) eller klimatberäkningar. Det kan också handla om rådgivning kring förpackningsval, hälsa och välmående samt hållbarhetskommunikation.

Livsmedelsacceleratorns hållbarhetsrådgivning erbjuds till alla små och medelstora livsmedelsföretag i Västra Götalandsregionen. Fördjupningsarbetet görs av våra kollegor på RISE, antingen som rena konsultuppdrag eller genom att ditt företag deltar i forskningsprojekt. Beroende på ditt behov lotsar vi dig till rätt expertis och kan även hjälpa dig att hitta aktuell finansiering.

boka ett möte

Vår hållbarhetsgrund

Livsmedel och gröna näringar är en viktig satsning inom Västra Götalandsregionens arbete för långsiktigt hållbar utveckling. Fokus ligger på utveckling av produktion, kompetensförsörjning och goda matvanor. De insatser som regionen gör ska bidra till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktig hållbar utveckling.

Livsmedelsacceleratorn är ett av verktygen som Västra Götalandsregionen använder. Inom Livsmedelsacceleratorn skapar vi utvecklingsinsatser som ska hjälpa företagen till hållbar tillväxt. Allt utvecklingsarbete ska beakta och genomsyras av kriterier som jämställdhet, integration, klimat/miljö samt internationalisering.

Läs mer om regionens satsning på livsmedel