Event

Finansieringsseminarium i Skara

NÄR? 17 oktober 2019 VAR? Green Tech Park, Gråbrödragatan 17, Skara

Kom till en intressant temadag på Green Tech Park i Skara där vi ger dig aktuell information om hur du kan få hjälp att söka ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt som ger ditt företag ökade förutsättningar att möta konsumenters efterfrågan.

Med externt finansiellt stöd kan du förverkliga dina affärsplaner och innovativa utvecklingsidéer som möter marknadsbehoven.

ANMÄLAN Läs programmet här (pdf)

Workshop i affärsmodellering

Har du en konkurrenskraftig affärsmodell?
Tål din nuvarande affärsmodell mötet med kunden/marknaden?

NÄR? 4 november 2019, ca 9-15  VAR? RISE Jordbruk & Livsmedel, Frans Perssons väg 6, Göteborg

Den 16 april håller vi vår uppskattade workshop inom affärsmodellering. Detta är ett gyllene tillfälle för dig som vill lära dig mer om hur man optimerar affärsutvecklingen mot en tydlig kund eller marknad.

Vi kommer att jobba enligt Business Model Canvas-metoden där företagets egna affärsmodell kartläggs utifrån ett antal nyckelelement: partners, aktivitet, resurser, värdeerbjudande, kundrelationer, kanaler, kundsegment, kostnadsstruktur och intäktsströmmar.

Syftet med workshopen är att förbättra företagets affärsmodell och synliggöra styrkor och svagheter i affärsidén. Målet är även att kartlägga kommande aktiviteter som kan stärka affärspotentialen, samt hur dessa aktiviteter kan genomföras. Alla deltagande företag arbetar utifrån sitt eget företag och sin egna affärsidé.

Workshopen i affärsmodellering arrangeras av Livsmedelsacceleratorn tillsammans med Industriell Dynamik och Connect Sverige Region Väst, med finansiering av Västra Götalandsregionen. Workshopen är kostnadsfri för avsedd målgrupp.

För mer information kontakta Susanna Moore, 010-516 6612, susanna.moore@ri.se

ANMÄLAN

Exportnätverket

NÄR? 23 november 2019  VAR? Business Sweden, United Spaces, Östra Hamngatan 16, Göteborg

Träff för medlemmar i Exportnätverket för livsmedelsföretag i Västra Götaland. Nätverket arrangeras av Livsmedelsacceleratorn tillsammans med Business Sweden med finansiering av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen och vänder sig till livsmedelsföretag i Västra Götalandsregionen med en befintlig exportverksamhet. Träffarna är kostnadsfria för avsedd målgrupp.

För mer information kontakta Linus Arnold, 010-516 6724, linus.arnold@ri.se

hösten 2019

Kickstart Digitalisering

Datum och plats meddelas senare

Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Små och medelstora företag som arbetar i, eller nära, industrin får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig. Denna Kickstart riktar sig till livsmedelsföretag i Västragötalandsregionen.

ANMÄLAN

Se referenscaset om Wurstmaster som via Kickstart fått inspiration till en handlingsplan för att  kunna genomföra en digitalisering av Wurstmasters alla processer .

Förhinder?

Livsmedelsacceleratorn gillar människor men inte matsvinn, så om du av någon anledning behöver ställa in ditt deltagande på ett seminarium eller event – meddela oss!
Vi tillämpar en så kallad no show-avgift vid utebliven närvaro. Om du inte kan komma på ett evenemang som du är anmäld till, är det viktigt att du avbokar senast 24 timmar innan start. Detta för att vi ska kunna planera med föreläsare, lokaler, förtäring och personal. Om du uteblir och inte har avanmält dig i tid utgår en avgift på 300 kr, om inte annat specifikt anges.
Kom ihåg att du alltid har möjlighet att skicka en kollega i ditt ställe, då utgår ingen avgift.
Avanmälan görs till livsmedelsacceleratorn@ri.se eller avsändaren i din inbjudan.

AVANMÄLAN
3 SEPTEMBER 2019

Finansieringsseminarium

DETTA EVENT HAR REDAN VARIT

Behöver ditt företag pengar för att växa hållbart? Sitter ni på idéer som ni vill utveckla och som kan hjälpa företaget framåt?

Missa inte tillfället att lära mer om
• finansiering av utvecklings- och innovationsprojekt
• stöd som möjliggör er digitaliserings- eller automationsresa
• finansiering som hjälper er att nå nya marknader
• hur ni bäst förbereder er för att ta in externt kapital

Seminariet arrangeras av Livsmedelsacceleratorn tillsammans med SAMLA, Industriell Dynamik och föreläsarna, med finansiering av Västra Götalandsregionen och den Europeiska regionala utvecklingsfonden och vänder sig primärt till livsmedelsföretag i Västra Götalandsregionen som är fristående och har max 249 anställda. Deltagande är kostnadsfritt för avsedd målgrupp.

ANMÄLAN (STÄNGD)Läs programmet här (pdf)

Detta finansieringsseminarium kommer även att arrangeras i:

• Skara den 17 oktober tillsammans med Gröna Möten

• Karlstad den 12 november tillsammans med Nifa – Branschförening för Värmländska Matföretag

Skype-seminarium om Vinnovas utlysning “Innovativa Startups”

DETTA EVENT HAR REDAN VARIT

Är ni Sveriges mest innovativa startup? Då har vi goda nyheter! Vinnovas utlysning “Innovativa Startups” riktar sig till små, nystartade företag som vill växa i Sverige och som har innovativa affärsidéer som klarar sig i internationell konkurrens. Man kan ansöka om upp till 300.000 kronor i bidrag och pengarna kan till exempel användas till att ta fram och testa prototyper, ta fram strategier för att skydda företagets nya idé eller projekt eller identifiera och pröva en hypotes om marknaden/kundnyttan.

Exempel på vad vi tar upp under seminariet:
• Var och hur du fyller i ansökan
• Vad som krävs för att kunna söka
• Konkreta exempel och tips på hur man formulerar sin ansökan
• Typiska fallgropar i tidigare ansökningar och vad man bör tänka på
• Möjlighet att ställa frågor gällande Innovativa startups steg 1 i skriftlig form, via Skypes chatt-funktion.

Kontakta matilda.e.persson@ri.se för information om hur du kan delta.

Skype-seminarium om “FoU-kort” som kan ge dig upp till 700.000 kronor till utvecklingsprojekt

DETTA EVENT HAR REDAN VARIT

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer.  Upp till 700 000 kr i FoU-stöd kan lämnas. Exempel på projekt som du kan använda stödet till är nya metoder och tekniker för att förlänga hållbarhet på en produkt, nya tekniker eller processer för att ändra strukturen på er produkt,  utveckling av nya recept som gör er produkt optimal för att t.ex. kunna frysas eller tinas, utveckling av en ny förpackningslösning.

Exempel på vad vi tar upp under seminariet:
• Var du hittar blanketten
• Vad som krävs för att kunna söka
• Konkreta exempel och tips på hur man formulerar sin ansökan,
• Typiska fallgropar i tidigare ansökningar
• Hur man hittar relevant kompetens för att utveckla sin idé
• Finns möjlighet att ställa frågor gällande FoU-avancerat i skriftlig form, via Skypes chatt-funktion.

Kontakta kajsa.malmberg@ri.se för information om hur du kan delta.

28 MAJ 2019

Exportnätverket

DETTA EVENT HAR REDAN VARIT

Träff för medlemmar i Exportnätvkerket för livsmedelsföretag i Västra Götaland. Nätverket arrangeras av Livsmedelsacceleratorn tillsammans med Business Sweden med finansiering av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen och vänder sig till livsmedelsföretag i Västra Götalandsregionen med en befintlig exportverksamhet. Träffarna är kostnadsfria för avsedd målgrupp.

För mer information kontakta Linus Arnold, 010-516 6724, linus.arnold@ri.se

22 MAJ 2019

Seminarium: Hållbara förpackningar

DETTA EVENT HAR REDAN VARIT

Välkommen till en inspirerande dag om förpackningar. Det kommer handla om hållbara förpackningar, förpackningstrender och förpackningens påverkan på konsumenten och på livsmedlet. Medverkar gör RISE, Flextrus, Normpack, ÅF och Nordiska Kafferosteriet.

Detta seminarium är ett samarrangemang mellan Livsmedelsaccceleratorn och Nordic Taste & Flavour Centre, med finansiering från Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket. Seminariet riktar sig till dig som är aktiv inom livsmedelsindustrin i Västra Götaland och är kostnadsfritt* för avsedd målgrupp.

Välj om du vill vara med på förmiddagen, eftermiddagen eller hela dagen.

ANMÄLAN (STÄNGD) Läs programmet här (pdf)
14-15 MAJ 2019

Food Venture Sweden 2019

DETTA EVENT HAR REDAN VARIT

Food Venture Sweden (tidigare Food Venture & Partnering Days) är mötesplatsen för startups, industri och investerare inom livsmedel. Eventet vill främja samarbeten och/eller investeringar kring skalbara koncept inom livsmedelsområdet.
Deltagare ges möjlighet att nätverka, lyssna till pitchar, boka förbokade möten och mycket mer med våra 30 utvalda startups.

LÄS MER
16 APRIL 2019

Workshop i affärsmodellering

Har du en konkurrenskraftig affärsmodell?
Tål din nuvarande affärsmodell mötet med kunden/marknaden?

Den 16 april håller vi vår uppskattade workshop inom affärsmodellering. Detta är ett gyllene tillfälle för dig som vill lära dig mer om hur man optimerar affärsutvecklingen mot en tydlig kund eller marknad.

Vi kommer att jobba enligt Business Model Canvas-metoden där företagets egna affärsmodell kartläggs utifrån ett antal nyckelelement: partners, aktivitet, resurser, värdeerbjudande, kundrelationer, kanaler, kundsegment, kostnadsstruktur och intäktsströmmar.

Syftet med workshopen är att förbättra företagets affärsmodell och synliggöra styrkor och svagheter i affärsidén. Målet är även att kartlägga kommande aktiviteter som kan stärka affärspotentialen, samt hur dessa aktiviteter kan genomföras. Alla deltagande företag arbetar utifrån sitt eget företag och sin egna affärsidé.

Workshopen i affärsmodellering arrangeras av Livsmedelsacceleratorn tillsammans med Industriell Dynamik och Connect Sverige Region Väst, med finansiering av Västra Götalandsregionen. Workshopen är kostnadsfri för avsedd målgrupp.

För mer information kontakta Susanna Moore, 010-516 6612, susanna.moore@ri.se

ANMÄLAN (STÄNGD)Läs programmet här (pdf)
28 FEBRUARI 2019

Exportnätverket

DETTA EVENT HAR REDAN VARIT

Träff för medlemmar i Exportnätverket för livsmedelsföretag i Västra Götaland.
Nätverket arrangeras av Livsmedelsacceleratorn tillsammans med Business Sweden med finansiering av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen och vänder sig till livsmedelsföretag i Västra Götalandsregionen med en befintlig exportverksamhet. Träffarna är kostnadsfria för avsedd målgrupp.

För mer information kontakta Linus Arnold, 010-516 6724, linus.arnold@ri.se

5 FEBRUARI 2019

Pitch Night – en kväll med startups, crowdfunding och nätverkande

DETTA EVENT HAR REDAN VARIT

Välkommen till Pitch Night! Här får du möjlighet att träffa andra entreprenörer och samtidigt lyssna på ett inspirerande och lärorikt pass där kvällens värd, FundedByMe, berättar hur du kan finansiera din idé med hjälp av crowdfunding. Det kommer att finnas gott om möjligheter att ställa frågor och nätverka.

Vem bör komma?
– Du som är nyfiken på crowdfunding
– Du som har en idé om ett startup
– Du som vill träffa spännande entreprenörer
– Du som vill nätverka

Eventet är öppet och gratis för alla, men vi har ett begränsat antal platser.

ANMÄLAN (STÄNGD)

Pitch Night är ett samarrangemang mellan FundedByMe (fundedbyme.com), Silicon Vikings (siliconvikings.com) samt Livsmedelsacceleratorn och Food Venture Sweden vid RISE.

17 JANUARI 2019

AGFO Talk + Träffa en expert

DETTA EVENT HAR REDAN VARIT

Häng med när AGFO och Livsmedelsacceleratorn tittar närmare på vilka konsumenttrender som är på gång med svenska och internationella exempel. Vi djupdyker kring hälsa och kommunikation för företagare i livsmedelsbranschen. Det gör vi tillsammans med en spännande panel.

AGFO Talk, 8:00 – 9:30

Dagen börjar med frukostmingel, trendspaning och panelsamtal ihop med Lovisa Madås och Frida Jonson från AGFO samt våra spännande gäster Anne Kolbrand från Njie, Markus Zetterström från MaurtenAnna Post från Institutionen från kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs Universitet och Maria Gustafsson från Food Clarity.

Träffa en expert, 9:30 – 10:30 (drop-in frågestund)

Direkt efter morgonens program har du möjlighet att träffa en expert för att ställa frågor gällande din egen livsmedelsproduktion. Fråga Haris Hondo om process- och produktionsteknik, fråga Kristina Bergman om miljö och hållbara livsmedelskedjor, fråga Kajsa Malmberg om mikrobiologi och hygien och fråga Richard Karlsson om certifiering och livsmedelsgodkända lokaler. Har du specifika frågor redan på förhand kan du gärna skicka dem till Linnea.Qvirist@ri.se

ANMÄLAN (STÄNGD)

Arrangör är Livsmedelsaccceleratorn i samarbete med Industriell Dynamik och RISE, med finansiering från Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket. Träffen riktar sig till dig som är aktiv inom livsmedelsindustrin i Västra Götaland och är kostnadsfri för avsedd målgrupp. För eventuella frågor, kontakta Susanna.Moore@ri.se

Trendspanare & Panel

LOVISA MADÅS

Grundare AGFO

FRIDA JONSSON

Grundare AGFO

ANNA POST

Universitetslektor på Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs Universitet

MARKUS ZETTERSTRÖM

Head of Business Development, Maurten

ANNE KOLBRAND

Innovation Manager, Njie Foods

MARIA GUSTAFSSON

Legitimerad Dietist, Food Clarity

Tidigare evenemang (2018)

7 december 2018: Temadag “Framtidens mat från havet – en dag om musslor, alger och ostron”

Är du nyfiken på hur vi utvecklar marknaden och skapar innovativa produkter för morgondagens konsument av det vi skördar från havet? I så fall ska du sätta ett kryssa i kalendern den 7 december och bege dig till Strömstad för en temadag arrangerad av Maritima klustret, fokus Marina livsmedel tillsammans med projekt Framtiden är blå som drivs av Svinesundskommittén och Østfold Fylkeskommune.
Strömstad Spa & Resort bjuder på innovativ mat från havet och på eftermiddagen ges det tillfälle att prata mer med PINC och Orkla, att träffa forskare med expertkunskaper inom flera områden liksom Livsmedelsacceleratorn, Ard Innovation och Eik Idéverksted som kan ge råd och tipsa om finansieringslösningar för små och medelstora livsmedelsföretag.

Workshopen vänder sig i första hand till små och tidiga livsmedelsföretag i Västra Götalandsregionen och är kostnadsfri för avsedd målgrupp.

Detta seminarium har redan varit

ANMÄLAN (STÄNGD)PROGRAM (PDF)

21 november 2018: Workshop i affärsmodellering – optimera din väg till marknaden

Vår workshop inom affärsmodellering är ett gyllene tillfälle för dig som vill lära dig mer om hur man optimerar affärsutvecklingen mot en tydlig kund eller marknad.
Vi jobbar enligt Business Model Canvas-metoden där företagets egna affärsmodell kartläggs utifrån ett antal nyckelelement: partners, aktivitet, resurser, värdeerbjudande, kundrelationer, kanaler, kundsegment, kostnadsstruktur och intäktsströmar.
Syftet med workshopen är att förbättra företagets affärsmodell och synliggöra styrkor och svagheter i affärsidén. Målet är även att kartlägga kommande aktiviteter som kan stärka affärspotentialen, samt hur dessa aktiviteter kan genomföras.

Workshopen vänder sig i första hand till små och tidiga livsmedelsföretag i Västra Götalandsregionen och är kostnadsfri för avsedd målgrupp.

Detta seminarium har redan varit

ANMÄLAN (STÄNGD)PROGRAM (PDF)

25 oktober 2018: Seminarium “Organisation för framgångsrik livsmedelsexport”

Träff för medlemmar i Exportnätverket för livsmedelsföretag i Västra Götaland.
Temat för denna träff är ”Organisation för framgångsrik livsmedelsexport”. Peter Bryttne från LeaderShapers kommer att ge inspiration och information kring vikten av att organisera sig rätt för att ta till vara på sin exportpotential. Klas Johansson på Fazer Kvarn kommer även berätta om hur exportmöjligheterna har påverkats av att gå från ett fristående mindre bolag (Frebaco) till att vara en del av en större koncern. Maria Varnauskas från Business Sweden kommer att berätta om nya möjligheter inom Try Swedish satsningen.

Nätverket arrangeras av Livsmedelsacceleratorn tillsammans med Business Sweden med finansiering av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen och vänder sig till livsmedelsföretag i Västra Götalandsregionen med en befintlig exportverksamhet. Träffarna är kostnadsfria för avsedd målgrupp.

Detta seminarium har redan varit

27 september 2018: Challenge workshop om matsvinn, ”från svinn till win”

Vi välkomnar aktörer i livsmedelskedjan för att väcka tankar kring hur man kan jobba med svinn och andra sidoströmmar som ny affärsmöjlighet. På förmiddagen samkör vi eventet med RISE och lyssnar in spännande föreläsningar bland annat Michiel Kernkamp (Nestlé) om hur man kan minska matsvinn och öka livsmedelsanvändandet, Linnéa Axelsson (Findus) om inspiration för minskad kassation, Amanda Persson (Flextrus) om matsmarta förpackningar, samt exempel från RISE’s matsvinnsarbete i olika projekt. På eftermiddagen fokuserar vi på behov hos små och medelstora företag med inspirationsföreläsningar, workshop och med information om finansieringsmöjligheter inom området. Det blir även gott om tid för att nätverka och knyta nya kontakter. Varmt välkomna!

Detta seminarium har redan varit

ANMÄLAN (STÄNGD)PROGRAM (PDF)

21 september 2018: Inspirationsseminarium om digitalisering

Nu bjuder Livsmedelsacceleratorn in till ett seminarium om digitaliseringens möjligheter för dig som livsmedelsföretagare. Du får lyssna till bland annat Märta Jansdotter (VD på Gröna Gårdar) och Ellinor Wetterblad (Marketing Manager på Diglias, tidigare Digital Brand Manager på Santa Maria) berätta om deras arbete med digitalisering. Dessutom kommer representanter från bland annat Acosens, SMPLX och RISE berätta om olika case och digitala lösningar för livsmedelsbranschen. Livsmedelsacceleratorn kommer också att berätta om finansieringsmöjligheter och pågående utbildningsinitiativ inom området. Det blir även gott om tid för att nätverka och knyta nya kontakter. Varmt välkomna!

Detta seminarium har redan varit

ANMÄLAN (STÄNGD)PROGRAM (PDF)