Öka takten i dina utmaningar tillsammans med DigiLivs! Kanske kan digitala verktyg underlätta för din verksamhet?

Öka takten i dina utmaningar tillsammans med DigiLivs! Kanske kan digitala verktyg underlätta för din verksamhet?

En viktig uppgift för Livsmedelsacceleratorns värdorganisation RISE är att stötta svenska företag i deras utveckling. I satsningen DigiLIvs välkomnars företag i livsmedelsbranschen och med tanke på att digitalisering är en av de viktigaste frågorna för många småföretag vill vi  passa på att tipsa om möjligheterna med DigiLivs.

Ett samarbete med DigiLIvs kan börja i det lilla, och växa efter dina behov. Du utlovas konkreta dialoger utifrån dina behov. DigiLIvs hjälper dig att ta tag i dina utmaningar i ett helhetsperspektiv. Det kan handla om att stärka kundrelationer, produktstrategier, produktion/värdeflöden, arbetsmiljö, och alltid med ett hållbarhetsfokus. Kanske är digitalisering en del av lösningen för att snabbare och bättre överbrygga utmaningar inför framtiden?

Kontakta gärna Sven Isaksson för en förutsättningslös dialog

Sven Isaksson
sven.isaksson@ri.se