Livsmedelsacceleratorn medverkar på spännande workshop med Sweden Food Arena

Livsmedelsacceleratorn medverkar på spännande workshop med Sweden Food Arena

Under september medverkar Livsmedelsacceleratorn tillsammans med flera företag i regionen på en spännande workshop gällande innovation och tillväxt hos livsmedelsföretag. Sara Johansson från Internationella Handelshögskolan vid Jönköpings universitet presenterar resultat från vårens forskning runt innovation i livsmedelskedjan.

All innovation är viktig, både de små stegen framåt och de stora radikala kliven, allt som utvecklar företaget och stärker dess konkurrenskraft. Men hur hinner man med att ta in nya influenser, tänka om och tänka nytt som ett litet företag? Vilka är de största hindren idag? Vilken typ av stöd efterfrågas och hur kan vi utveckla mer konkurrenskraftiga företag?

På workshopen får vi möjlighet att påverka och ge input till vilka förslag som Sweden Food Arena ska presentera för politiker och myndigheter. De övergripande frågeställningarna som diskuteras är:

  • Vilka är de största hindren för innovation och tillväxt i företagen i livsmedelskedjans olika led?
  • Vad kan myndigheter göra för att minska dessa hinder?
  • Vad kan det företagsfrämjande systemet göra för att minska dessa hinder?
  • Hur ska främjandesystemet arbeta för att nå resultat ute i företagen?

Vi ser fram emot givande dagar i september och återkommer med uppdatering.

Läs mer om Sweden Food Arena här