Livsmedelsacceleratorn – En kontaktskapare och lots

Livsmedelsacceleratorn – En kontaktskapare och lots

Livsmedelsacceleratorn är en regional satsning i Västra Götaland som kostnadsfritt förmedlar kontakt och stöttar samverkan mellan livsmedelsföretag, forskare samt finansiärer och det övriga innovationssystemet. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna för de små och medelstora livsmedelsföretag som finns i vår region och syftet är att bidra till hållbar utveckling och tillväxt i Västra Götalands livsmedelsbransch.

Livsmedelsacceleratorn drivs sedan 2014 som ett oberoende värdskap av RISE med finansiering från Västra Götalandsregionen. Vår funktion är att vara kontaktskapare och lots. Vi erbjuder bland annat rådgivning, nätverk och mötesplatser, workshops i affärsmodellering, seminarium och kompetensutveckling, stöd vid strategiframtagning, partnersökning och coachning. Aktuella teman för våra kostnadsfria seminarier under året är hållbar produktion, hälsa & smak och digitalisering och automation.

Är du ett livsmedelsföretag i Västra Götaland som har behov av stöd i er tillväxtresa? Tveka inte, kontakta våra företagsrådgivare för en inledande behovsdialog så kommer de göra sitt yttersta för att hjälpa dig vidare.

Vårt team består av

  • Martin Hesselgren, verksamhetsledare och företagsutvecklare
  • Thomas Angervall, företagsutvecklare
  • Peter Bökmark, företagsutvecklare och koordinator för event
  • Petra Forsblad, kommunikatör

Kontakta gärna någon av våra företagsutvecklare för en behovsdialog