Livsmedelsföretagen: Ny uppförandekod för hållbarhet i livsmedelsbranschen lanserad

Livsmedelsföretagen: Ny uppförandekod för hållbarhet i livsmedelsbranschen lanserad

Nu lanserar branschorganisationer för livsmedel i Europa en uppförandekod för att stärka och synliggöra sitt frivilliga arbete med hållbarhetsfrågor. Detta är ett svar på EUs livsmedelsstrategi ”Farm to fork”.

Med den nya uppförandekoden vill branschen även nå en samsyn om breda mål för hållbarhetsarbetet inom branschen. Koden riktar sig främst till leden i livsmedelskedjan som ligger mellan primärproducenter och konsumenter, dvs förädlingsindustrin, dagligvaruhandeln och restaurang/storkök.

Koden innehåller sju övergripande hållbarhetsmål och ger exempel på vad som behöver göras för att uppfylla dem. De sju målen gäller:

  1. Hälsosamma och hållbara matvanor
  2. Motverka och minska matsvinn
  3. Klimatneutral livsmedelskedja i Europa till 2050
  4. Cirkulär och resurseffektiv livsmedelskedja
  5. Hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och god arbetsmiljö
  6. Partnerskap för värdeskapande i livsmedelskedjan
  7. Hållbar råvaruförsörjning

På Livsmedelsföretagen kan du läsa mer om den nya koden samt hitta mer information om bakgrund samt dokumentation från EU-kommissionen.

Länk till Livsmedelsföretagen: Ny uppförandekod för hållbarhet i livsmedelsbranschen lanseras 5 juli – Livsmedelsföretagen (livsmedelsforetagen.se)