Största kostnadsökningarna på 12 år skakar om livsmedelsindustrin

Största kostnadsökningarna på 12 år skakar om livsmedelsindustrin

Kraftigt ökade kostnader för råvaror, drivmedel, elektricitet, transporter och förpackningsmaterial fortsätter tynga svenska livsmedelsproducenter skriver Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande.

Än så länge har prishöjningarna i butik varit måttliga, skriver Livsmedelsföretagen, men konsumenterna kan vänta sig högre priser på många sorters livsmedel senast i början av 2022.

Största kostnadsökningarna på 12 år skakar om livsmedelsindustrin – Livsmedelsföretagen (livsmedelsforetagen.se)