Tips om workshop om digitalisering!

Tips om workshop om digitalisering!

Livsmedelsacceleratorns värdföretag RISE vill stötta livsmedelsföretag som vill lära sig mer om digitalisering och erbjuder därför en halvdags kostnadsfri workshop där flera olika typer av företag inom livsmedelssektorn möts för att diskutera utmaningar och möjligheter med digitalisering.


Funderar ditt företeg över vad en eventuell digitalisering skulle kunna bidra med i sin produktion? Eller har ni redan gjort en digitaliseringsresa och undrar varför den inte gav de effekter ni önskade och trodde? Kanske känns det som om att alla pratar om digitalisering men själv funderar ni över vad som faktiskt menas med en digitalisering? Då har ni kommit rätt.

Digitalisering har stor potential till att skapa nå effektiviseringar inom produktionen och dess flöden. Livsmedelssektorn är en komplex bransch där trenderna går både mot bulkindustri, specialisering, och mot småskalig och lokal produktion. Detta sker samtidigt som kraven på en större grad av hållbarhet och spårbarhet från intressenter så som kunder och myndigheter ökar.

Digitaliseringen är en faktor som kan bidra till de utmaningar som livsmedelsbranschen står inför så som ökade krav på hållbarhet, transparens, spårbarhet och effektivitet. Digitalisering kan även förenkla olika typer av kommunikation till era leverantörer, kunder och internt inom företaget. Oavsett storlek och marknadsstrategi så behöver funderingar och behov av digitalisering mötas med företagsutveckling, och insikter som tangerar värdekedjan och dess flöden.

Låter det intressant?

Kontakta då

Karin Andersson
karin.andersson@ri.se
010-516 69 07

eller

Peter Bökmark
peter.bokmark@ri.se
010- 228 48 41