Nytt forskningsprojekt ska utveckla framtidens växtbaserade vardagsmat

Nytt forskningsprojekt ska utveckla framtidens växtbaserade vardagsmat


I ett nytt forskningsprojekt ska Orkla och Lantmännen tillsammans med forskningsinstitutet RISE öka tillgången på svenska proteinråvaror och få ut fler växtbaserade produkter på marknaden. Projektet som ska utveckla nästa generation av växtbaserad vardagsmat har tilldelats tre miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova.

Trots att efterfrågan och utbudet av växtbaserad mat ökar är få produkter idag baserade på svensk råvara och förädlingsledet till texturerat protein saknas helt i Sverige. Därför genomför nu Vinnova en satsning på innovationer för förädling av växtbaserade råvaror som ska bidra till att stärka svensk livsmedelssektors konkurrenskraft. Samarbetet mellan Orkla, Lantmännen och RISE för att utveckla nästa generations växtbaserade livsmedel är ett av totalt 17 utvalda projekt som nu fått finansiering av Vinnova.

Framtidens hållbara och hälsosamma matvanor medför ett ökat intag av växtbaserade produkter. Detta kräver både forskning och utveckling, och involvering av industrin för att få genomslag i konsumentens vardag. RISE bidrar med forskning och utveckling och knyter projektet till befintliga kompetenscentrum för att utveckla nästa generation av växtbaserad vardagsmat.

  • Vi behöver skapa attraktiva alternativ som samtidigt är hälsosamma. Jag hoppas att vi kan påverka hela den vegetabiliska värdekedjans förädling och utveckla nästa generations hälsosamma och hållbara svenska matprodukter, säger Anders Högberg, forskningschef, på Orkla Sverige.
  • Gröna proteiner är ett viktigt forsknings- och utvecklingsområde för framtiden. När allt fler väljer en varierad kost där de vegetariska alternativen får ta större plats blir det viktigt att utveckla produktutbudet, både vad gäller smak, textur och näringsinnehåll. Alla dessa egenskaper och miljövinster finns att hämta i svenska råvaror som behandlas på rätt sätt, säger Karin Arkbåge, projektledare livsmedelsforskning på Lantmännen R&D.

Den växtbaserade vardagsmaten måste utvecklas vidare både ur klimathänsyn och ur näringssynpunkt, till exempel med avseende på innehåll av järn och andra viktiga mineraler. Produkterna som tas fram inom ramen för projektet kommer att vara de första att både baseras helt på svenska råvaror (ärta, havre, vetegluten) och att helt förädlas och produceras i Sverige.

Källa och länkar till mer information hittar du här