Innovationsledning för grön och digital omställning – så får vi det att hända

Innovationsledning för grön och digital omställning – så får vi det att hända

Behovet av smarta och hållbara lösningar för samtidens komplexa utmaningar är stort. Förmåga till innovation pekas ut som avgörande för att den gröna och digitala omställningen ska ta fart. Under denna konferens får du ta del av kunskap om och inspiration till förnyelsearbete under osäkerhet. Du får också möta andra med intresse för innovationsledning.

Datum: 16 nov 2022
Tid: 09.00-17.00
Plats: Life City, Solnavägen 3h, 113 63 Stockholm eller digital
Arrangör: RISE & Vinnova

Läs mer och anmäl dig här >>

Välkommen!