Stöd till vattenbruk och beredningsindustri har bidragit till tillväxt

Stöd till vattenbruk och beredningsindustri har bidragit till tillväxt


Jordbruksverket utvärderar och följer kontinuerligt upp resultat av stöden från havs- och fiskeriprogrammet. En ny utvärdering visar att investeringsstödet 2007–2019 har bidragit till att stärka tillväxten inom vattenbruket och beredningsindustrin genom ett ökat produktionsvärde. Inom vattenbruket har stödet även bidragit till ökad sysselsättning.


Investeringsstödet omfattar sammanlagt 628 miljoner kronor och har enligt Jordbruksverket bidragit till att stärka tillväxten hos företag inom både vattenbruket och beredningsindustrin. Inom vattenbruket har tillväxten stärkts hos företagen genom ökat produktionsvärde och högre sysselsättning. Produktionsvärdet har ökat med i genomsnitt 50 procent jämfört med om företagen inte hade fått stöd. Utvärderingen visar även att stödet har ökat sysselsättningen med upp till 1,5 anställda per företag, men denna effekt är mer osäker.

Även inom beredningsindustrin har investeringsstödet ökat produktionsvärdet hos företagen som har fått stöd. Produktionsvärdet har ökat med i genomsnitt 12 procent jämfört med om företagen inte hade fått stöd. Utvärderingen visar ingen positiv effekt på sysselsättningen inom beredningsindustrin.

Däremot har investeringsstöden till vattenbruk och beredningsindustri inte ökat produktiviteten i företagen, alltså produktionen i förhållande till de insatser som används för att producera. Produktiviteten är viktig för att företagen ska bli långsiktigt konkurrenskraftiga.

Mer information

Läs hela rapporten: Förbättrad konkurrenskraft och tillväxt med hjälp av stöd? Effekter av investeringsstöd och startstöd till vattenbruk och beredningsindustri i havs- och fiskeprogrammet

Kortversion av rapporten

Bloggen Programmen och pengarna