Ny satsning på innovation för minskad elanvändning i Sverige

Ny satsning på innovation för minskad elanvändning i Sverige

Vinnova och Energimyndigheten vill accelerera nyttjande av lösningar som minskar elanvändning och flyttar den till rätt tider på dygnet. En gemensam insats ska leda till innovationer eller beteendeförändringar som kan spridas omgående och snabbt ge bred och långsiktig effekt i samhället.

Satsningen kompletterar Energimyndighetens kampanj Varje kilowattimme (kWh) räknas genom att snabbt få fram innovationer och projekt med varaktig påverkan på elanvändningen.

Just nu är energisituationen i hela Europa kraftigt ansträngd till följd av kriget i Ukraina. Prisnivåerna på el är höga och kan till vintern stiga ännu mer. Marginalerna i elsystemet är mindre än på många år och det innebär en ökad risk att elen inte räcker till vid enstaka timmar under kalla vinterdagar. Situationen förbättras både genom att vi minskar och flyttar användningen av el över dygnet.

Satsningen vänder sig till företag och organisationer som kan skapa innovationer eller beteendeförändringar som gör att individer och samhälle minskar och justerar elanvändningen.

Den totala budgeten för utlysningen Innovationer för en minskad elanvändning är 10 miljoner kronor. Cirka 20 projekt kan ges stöd.

Länkar