Ett år med Covid-19: Nya affärsmöjligheter i pandemin

Ett år med Covid-19: Nya affärsmöjligheter i pandemin

Den 7 maj arrangerade Livsmedelsacceleratorn seminariet ” Ett år med Covid-19 – Reflektioner & inspiration om hur små- och medelstora företag kan hitta nya affärsmöjligheter i pandemin” som en del i att inspirera våra västsvenska livsmedelsföretag att finna nya affärsmöjligheter. Vi lyssnade till många intressanta dragningar och här kan du ta del av ett längre referat.

Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen inledde seminariet med en genomlysning av branschens utveckling, trender och omställning. Svensk dagligvaruhandel är den självklara vinnaren 2020 med en ökningstakt på +7,6 % under året. När det kommer till fördelningen av leveranser på den svenska marknaden så står dagligvaruhandeln för 69 %, hotell/restaurang/catering 11 %, export 9 % och övriga 7 %. I en undersökning som Livsmedelsföretagen genomfört hos sina medlemmar visar att medlemmarna efter pandemin kommer att:

  • Prioritera produktutveckling (60%)
  • Arbeta för att hitta nya försäljningskanaler (46%)
  • Stärka produktionskedjan (38%)
  • Satsa på kompetensutveckling (38%)

Sedan 2016 är lokalproducerat en trend som är fortsatt stark menade Carl och detta var något som Mikaela Persson, centrumledare på Borås City också berättade om. I Borås City medverkar näringsidkare, fastighetsägare, krögare och Borås Stad. Målsättningen är att Boråsare och besökare ska välja stadskärnan som sin handels- och mötesplats och fokus är att stärka det lokala och det lokalproducerade. När pandemin tömde staden påverkades både butiker och restauranger i stadskärnan. Något behövde göras.

Borås City skapade hashtagen #tillsammansförborås och presenterade för boråsarna hur de, pandemin till trots, fortfarande kunde ta del av de tjänster och den service som stadens verksamheter erbjuder. Inför julen 2020 lanserade Borås City också möjligheten för boråsarna att e-handla lokalt i sina favoritbutiker och restauranger med hemleveranser redan samma kväll. Satsningen aktualiserades av den stora smittspridningen och innebär att handeln kunde genomföras på ett tryggt och säkert sätt berättade Mikaela och har varit till stöd för verksamheter och deras kunder.

Även ICA har underlättat för de lokala producenterna att göra affärer med lokala ICA-butiker under pandemin. Detta berättade Jenny Eriksson, ansvarig för ICAs orderportal om. Möjligheten bygger på idén om fria handlare i samverkan: Att framgångsrikt kombinera mångfald med lokal anpassning med storskalighet och effektivitet.

Jenny berättade översiktligt om krav och hur man som lokal producent kan koppla upp sig i den lokala orderportalen. Allt sker under devisen ”Smaker från gårdar och producenter nära dig”. Och under pandemin har många små producenter fått möjlighet att göra affärer med ICA vilket för många har inneburit att de har fått en möjlighet att överleva krisen.

Företagsexempel är en betydelsefull del i Livsmedelsacceleratorns seminarier. Sia Andersson, marknadschef på Bjärefågel berättade om företagets omtumlande situation med covid-19-utbrottet som startade i mars och om hur allt då ställdes på ända men hur företaget lyckades hitta nya vägar till affärer. Idag har Bjärefågel lyckats blåsa undan de största hoten och orosmolnen för sin verksamhet, allt genom att våga tänka i nya banor.

Lizette Broström, en av grundarna till OneCake berättade om hur det lilla tårtföretaget som precis fått luft under vingarna från en dag till en annan i pandemins begynnelse drabbades hårt. Från att ha varit i medvind sattes de i en situation som innebar att de hann fatta beslut om att lägga ner sin verksamhet. Men, strax därefter dök en ny möjlighet upp och från att ha varit inställda på nedläggning så innebar de nya kanalerna i stället en storsatsning och en dundersuccé.

Seminariet var intressant och på slutet öppnades det upp för frågor och diskussion som var mycket givande. Stort tack till alla medverkande!