Hej, Christina Behm Velenik på Sigill Kvalitetssystem

Hej, Christina Behm Velenik på Sigill Kvalitetssystem

För lite drygt ett år sedan anordnade Livsmedelsacceleratorn ett seminarie om livsmedelscertifiering och på vår hemsida finns en sammanställning över de certifieringar som finns för ett livsmedelsföretag. Vi har pratat med med Christina Behm Velenik som arbetar med IP-certifiering  (en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling) på Sigill Kvalitetssystem för att få veta mer.

Varför är certifiering bra för ett livsmedelsföretag?

En certifiering fångar upp relevant livsmedelslagstiftning och branschriktlinjer i en regelhandbok och certifikatet är ett kvitto på att företaget arbetar aktivt och systematiskt med kvalitetssäkring och uppfyller det som kunden kräver. En certifiering kan också underlätta myndighetstillsyn och dialogen med kunder blir enklare då många företag har certifiering som ett inköpskrav.

Vilka olika certifieringar finns det?

Finns ett antal större internationella system men den certifiering som vi utvecklar är IP Livsmedel, en certifiering anpassad för små- och medelstora företag i Norden.

Främsta fördelar med IP Livsmedel

I förhållande till andra system är IP Livsmedel enkel att tillämpa. Det är viktigt att det är tydligt och lätt att förstå vad som förväntas av företagen, kan fungera som en guideline.

Hur kan man få mer information?

På vår hemsida www.sigill.se kan man bläddra i och läsa regelhandboken men det går också bra att kontakta mig för frågor så berättar jag mer om vad en certifiering mot IP Livsmedel innebär.

Telefon: 010-1844224
Mail: christina.behm.velenik@sigill.se