Vilken fisk på julbordet kan alla äta?

Vilken fisk på julbordet kan alla äta?

Den absoluta majoriteten av inlagd sill som säljs i butik är från Västkusten och Nordostatlanten och innehåller inte höga halter miljögifter. Däremot bör man se upp med strömming från Östersjön och Bottniska viken, beroende på hur mycket strömming man ätit tidigare under året.

Odlad lax och vildfångad lax från Atlanten eller Stilla havet är bra val till jul eftersom de innehåller lägre halter av dioxiner och PCB än vildfångad lax från Östersjöområdet.

Lutfisk är ett annat bra alternativ av fisk till jul, den tillagas ofta av långa eller sej. Dessa fiskar är magra och innehåller därför låga halter av dioxiner och PCB.

Därför bör den som planerar att bli gravid undvika vissa fiskar
Dioxiner och PCB lagras i kroppen i många år. För den som blir gravid och får barn förs gifterna över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken. Foster och spädbarn är extra känsliga för dioxiner och PCB. Därför bör den som vill bli gravid i framtiden endast äta fiskar som har höga halter av miljögifter ett par gånger per år, även om det är många år kvar innan de får barn.

Läs mer om Fiskar med höga halter av dioxin och PCB på livsmedelsverkets hemsida >>