Vattenbruksfrågan i fokus när politiskt forum samlas

Vattenbruksfrågan i fokus när politiskt forum samlas

Den 4 november träffades politiker från gränskommunerna i Norge och Sverige för att hålla det första mötet inom Politiska Forum Skagerrak.

Forumets främsta syfte är att synliggöra Skagerrak som en viktig resurs för hållbar utveckling av marina och maritima näringar. Det första mötet lade fokus på produktion och tillstånd inom vattenbruket. Diskussionen kretsade i synnerhet kring vikten av ett harmoniserat regelverk mellan Norge och Sverige för att skapa bättre förutsättningar för näringslivet på båda sidor av gränsen. 

Annette Lindahl Raakil, fylkesråd (Sp), Viken Fylkeskommune, var värd och ordförande för mötet.

– Jag är mycket nöjd med diskussionen och tror att Politiska Forum Skagerrak kan ha en viktig roll att spela i utvecklingen av vattenbruket på båda sidor gränsen. Vi tror att det norska systemet med ”One stop shop” för ansökan om tillstånd för vattenbruk kan vara en fungerande väg för Sverige i deras vilja att skapa bättre förutsättningar för det växande vattenbruket. Och Norge har att lära av Sverige vad gäller nya typer av vattenbruk, med nya arter och tekniker. 

Bijan Zinal, regionråd (S), Västra Götalandsregionen, är nöjd med att forumet äntligen går från ord till handling.

– Det är fint att vi får i gång ett samarbete mellan VGR, Viken och Vestfold-Telemark. Genom samarbete skapar vi en dynamisk utveckling av vattenbruket i både Sverige och Norge. Vi tror att vattenbruk är en framtidens bransch och de som ligger i framkant är vinnare.

Länsstyrelsen har en viktig roll att spela i sitt ansvar för både tillsyn och tillståndsgivning för vattenbruket. Mikael Cullberg, kanslichef på Länsstyrelsen, säger att han ser möjligheter i att ena regelverken för vattenbruk och akvakultur.

– Vi tror att en överensstämmelse mellan norsk och svensk lagstiftning skulle gynna både den gröna omställningen och näringslivet.

I Sverige tillsattes en utredning för fiske och vattenbruk tidigare i år. Ansvarig för utredningen, Agneta Ögren presenterade under mötet omfattningen av arbetet och lyfte att utredningsdirektivet särskilt pekar på att man ska titta på hur lagstiftningen i Norge ser ut. Agneta Ögren underströk att de håller på att samla in underlag och gärna deltar i så många olika sammanhang som möjligt för att skapa en bild av vilka utmaningar som finns. Politiskt Forum Skagerrak är därför väldigt glada att kunna utgöra en plattform för diskussion mellan just Norge och Sverige för dessa frågor.

Forumet sammanträder två gånger per år. Svinesundskommittén är sekretariat åt Politiskt Forum Skagerrak. Om du vill komma i kontakt med Politiskt Forum Skagerrak, kontakta Cecilia Nilsson, VD Svinesundskommittén, cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com 

Mer information om Svinesundskommitten hittar du på www.svinesundskommitten.com