Stöttning och hjälp till små och medelstora livsmedelsföretag till följd av Coronapandemin.

Stöttning och hjälp till små och medelstora livsmedelsföretag till följd av Coronapandemin.

Vi befinner oss i en rådande kris där systemet som vi känner det totalt har förändrats. Flera företag befinner sig i mycket svåra situationer. Vi har samlat länkar där ni utöver stöttning från oss kan hitta stöd och hjälp riktat till små och medelstora företag.

Samlad information från Myndigheterna

Samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19 finns på verksamt.se

Rådgivning:

Business Region Göteborg: Företagslotsen Extra – Rådgivning för företagare

Med anledning av rådande situation har Business Region Göteborg utökat erbjudandet hos Göteborgs Företagslots och Företagsakuten. Med extra bemanning på telefon och e-post välkomnas alla företagare i Göteborgsregionen till Företagslotsen Extra där de erbjuder rådgivning och stöttning på olika sätt. De kan inte erbjuda några ekonomiska bidrag men är uppdaterade på de nationella stödpaketen och vilka andra möjligheter som finns till ekonomisk hjälp. Företagslotsen Extra nås vardagar 8-16 på:

Telefon: 031- 365 00 65
Epost: Foretagslotsen.Extra@businessregion.se
Webb: businessregiongoteborg.se

Business Sweden – Dygnet-runt-support på alla marknader för exporterande företag

Business Sweden jobbar för att hjälpa dig att upprätthålla dina affärer i Coronavirusets tid. Genom dygnet-runt-support erbjuder de stöttning inom tre nyckelområden: säkerställa globala leverans- och logistikkedjor, försvara din marknadsposition med stärkta kundrelationer och att få kontroll över pandemins effekter på dina lokala marknader.

Webb: marketing.business-sweden.se

Connect Väst: Kostnadsfri nulägesanalys och stöd i genomförandet för företag med omsättning mellan 10-500 msek.

Connects uppdrag är att hjälpa företag att växa hållbart och långsiktigt. Till följd av Coronavirusets Covid 19s utbredning ger Connect er möjlighet att göra en genomlysning av er verksamhet för att konkretisera ert nuläge och diskutera möjliga vägar framåt. Analysen som är kostnadsfri riktar sig till bolag som omsätter från 10 mkr till 500 mkr och kan göras via ett digitalt forum. Connect har även tagit fram en kostnadsfri process som stöd i genomförandet där de i 30 dagar tar fram en handlingsplan för att hantera nuläget.

Webb: connectsverige.se

Finansieringshjälp:

Almi – lån samt uppskov på amortering

Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling för växande företag. Till följd av Coronakrisen har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond för små och medelstora företag med 3 miljarder kronor. Lånen kompletterar ofta banklån och eget kapital, men för mindre kapitalbehov upp till 200 000 kronor kan de låna ut hela summan. På grund av rådande situation ger Almi dig även möjlighet att ansöka om uppskov på dina lån. Almi ger en fast uppskovsperiod om 6 månader på amortering av Almi lån som följd av COVID-19.

Webb: almi.se

Exportkreditnämnden: Ökade garantier till exporterande företag

EKN:s utökade garantier är till för att bankerna ska kunna lösa den akuta bristen på finansiering som många exportföretag brottas med och innefattar:

 • Förbättrad möjlighet till rörelsekrediter för små och medelstora företag- EKN höjer risktäckningen till 80 procent.
 • Ny garanti för underleverantörer för säkrare och snabbare betalning.
 • Ny garanti för rörelsefinansiering av stora företag- EKN täcker 75 procent av bankens risk Pressmeddelande

Västra Götalandsregionen: Anstånd om såddlån

Västra Götalandsregionen beslutar att samtliga företag som har fått slutbetalande, så kallade såddlån, får anstånd med ränte- och amorteringsbetalningar under 2020. Anståndet innebär att företag inte kommer att få några fakturor från Tillväxtverket i maj eller november i år. Upplupen ränta, som för närvarande är 1,5 % läggs istället till låneskulden. Gäller nystartade och innovativa företag som fått stöd enligt SFS 2015:211 §§20–21, eller motsvarade äldre förordningar. Läs mer på vgregion.se

Västra Götalandsregionen: Affärsutvecklingscheckar för lokala samverkansprojekt med anledning av Covid-19

Stödet riktar sig till små- och medelstora företag med nya skalbara lösningar som kan möta lokala utmaningar i pandemins spår. Ansökan bedöms utifrån potential till både samhällsnytta och affärsnytta och behovet av lösningen ska ha uppstått i krisen och vara verifierat av behovsägare. Stödet är på max 150 000 kr och checken kan täcka 90% av kostnaderna, där lönekostnader inte är stödbara. Läs mer på
vgregion.se

Vinnova: Utlysning för omställning av produktion, verksamheter och samhälle i spåren av coronaepidemin

Vinnova gör en ny satsning på innovationer i spåren av coronakrisen med syfte att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället står inför:

 • Erbjudandet är öppet för alla verksamhetsområden.
 • Det vänder sig till projekt som genom innovation adresserar nya utmaningar kopplade till coronakrisen och bidrar till en hållbar omställning av produktion eller verksamhet.
 • De nya lösningarna ska kunna tas i användning inom tolv månader.
 • En ansökan ska ha minst två parter, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Alla sökande måste vara juridiska personer.
 • Projekt kan söka och beviljas max en miljon kronor.

Läs mer på vinnova.se

Övrigt:

Västra Götalandsregionen: Utbildningsprogram till småskaliga livsmedelsproducenter.

Småskaliga livsmedelsproducenter som framförallt levererar till restauranger har på grund av coronapandemin fått stora problem. I ett samarbete med Västra Götalandsregionen har Lokalproducerat i Väst tagit fram utbildningsprogram för företag med liknande behov.

Företag som anmäler sig kan ansöka hos Västra Götalandsregionen för upp till 70 procent av kostnaden för lön och utbildningskostnad. Stödet är begränsat till 27 600 per anställd och 100 000 per företag.
Här hittar du mer information samt ytterligare info om stöd från Västra Götalandsregionen: vgregion.se

Mer mat-fler jobb, Arbetsförmedlingen: Rekrytering

Den pågående Coronakrisen har lett till att delar av livsmedelsföretagen ser ett stigande behov av personal för att täcka den ökande sjukfrånvaron i produktionen. Här kan Arbetsförmedlingen och projektet Mer mat-fler jobb hjälpa till att hitta personal. Läs mer här livsmedelsforetagen.se

Dagligvaruhandeln öppnar för möjligheter för svenska matproducenter

Både ICA, Axfood och Lidl aviserar nu att de med anledning av Coronakrisen vill utöka sina sortiment av svenska råvaror och produkter och göra det lättare för nya leverantörer.

ICA erbjuder en sådan möjlighet via sin portal som uppmuntrar, möjliggör och förenklar för enskilda butiker att göra affärer med lokala leverantörer. Det kan t.ex. handla om leverantörer som inte är stora nog att vara kunder hos ICA centralt. ICA tittar också på att tillfälligt ta bort en del av de certifieringskrav de haft i sin portal.

Inom Axfood öppnar koncernen upp ett snabbspår för att möjliggöra för såväl producenter som handlare att snabbt få ut lokalt producerade matvaror i butik där det är möjligt.

 • Är ni intresserade av att samarbeta med Lidl, hör av er till malin.lauren@lidl.se
 • Är du en småskalig producent och vill komma i kontakt med Axfood, Skicka ett mail till lokalmat@axfood.se och uppge: 1) Vilket sortiment/vara det handlar om, 2) Vilken volym det gäller, 3) Vilken ort du finns på.
 • ICAs orderportal för lokala leverentörer: icagruppen.se/leverantorer

(Uppdaterad 2020-04-29)