VGR: Affärsutvecklingscheckar för lokala samverkansprojekt med anledning av Covid-19

VGR: Affärsutvecklingscheckar för lokala samverkansprojekt med anledning av Covid-19

Stödet riktar sig till företag med nya skalbara lösningar som kan möta lokala utmaningar i pandemins spår. Ansökan bedöms utifrån potential till både samhällsnytta och affärsnytta och behovet av lösningen ska ha uppstått i krisen och vara verifierat av behovsägare.

Västra Götalandsregionen vill med denna utlysning främja både företagsutveckling och lokal samverkan där företag ställer om för att möta behov som samhället har kopplat till områden som vård, omsorg, utbildning, logistik, digitalisering, delaktighet, handel, stadsutveckling, tjänsteutveckling med mera.

  • Ansökningsomgång 1 stänger 8 maj med beslut senast 15 maj
  • Ansökningsomgång 2 stänger 29 maj med beslut senast 5 juni

Läs mer om stödet och om hur du kan ansöka