Livsmedelsföretagens konjunkturbrev Q4, 2019

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev Q4, 2019

I Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för fjärde kvartalet 2019 noteras att livsmedelsindustrin avslutade året med stark försäljningstillväxt. 

Livsmedelsexporten ökade med 10 procent sett till helåret och uppgick till 59 miljarder.

För 2020 tror livsmedelsproducenterna att de viktigaste konsumenttrenderna blir lokalproducerat följt av hälsosamma alternativ och klimatavtryck.