Satsning på storskalig livsmedelsproduktion i Gällivare på ritbordet – viktigt steg i grön omställning

Satsning på storskalig livsmedelsproduktion i Gällivare på ritbordet – viktigt steg i grön omställning

Utredningar pågår om hur spillvärme från LKAB och den planerade fossilfria järnsvampsproduktionen i Gällivare kan bli en viktig pusselbit i den gröna industriomställningen. Företaget WA3RM, som bygger och finansierar infrastruktur för nästa generations gröna verksamheter, har skrivit under en avsiktsförklaring med Gällivare Energi för att ta hand om delar av spillvärmen från den unika järnsvampprocessen med Hybrit teknologin för användning till storskalig produktion av livsmedel. Ett projekt som skulle kunna skapa ett helt nytt segment i det lokala näringslivet med potential att skapa ett stort antal nya arbetstillfällen.

– Det här är en otroligt spännande satsning och det i särklass största projektet i Sverige när det gäller energiåtervinning från spillvärmeströmmar för att producera livsmedel, säger Thomas Parker, vd för WA3RM.

Demonstrationsanläggningen för direktreduktion av järnmalm med fossilfri vätgas planeras tas i drift i industriell skala 2026 och göra det möjligt att Sverige blir först i världen med produktion av fossilfritt stål. Vid produktion av järnsvamp genereras stora mängder spillvärme i form av processvatten som ska kylas ner i ett cirkulärt system.

– Vi talar om spillvärmemängder i storleksordningen 800 gigawattimmar, vilket motsvarar den årliga uppvärmningen av 40 000 villor, som vi ser möjligheter att återvinna för att odla grönsaker och fisk med mera. Detta är en satsning som kommer att göra avtryck i den nödvändiga gröna omställningen och påtagligt öka svensk livsmedelsproduktion och självförsörjning, säger Thomas Parker.

Nu ska en teknisk design av anläggningen tas fram och finansiering av projektet säkras. Enligt preliminära beräkningar kan det röra sig om investeringskostnader i storleksordningen 10 miljarder kronor. Ett viktigt steg i den fortsatta processen är den lokala förankringen och dialog med berörda intressen som bolaget uttrycker är mycket högt prioriterat.

– Många vill investera i gröna projekt, såväl i Sverige som globalt och vi har starka finansiärer som har visat stort intresse för det här projektet som vi kallar ”Regenergy Gällivare”. Inte minst för att det är ett fantastisk exempel på där industrin och samhället går hand i hand för en hållbar utveckling. Det här är en satsning som ligger precis rätt i tiden, säger Thomas Parker.

Det Malmöbaserade företaget WA3RM har specialiserat sig på att utveckla cirkulära, biobaserade verksamheter i industriell skala för återvinning av industriella restströmmar. I mitten av mars togs det första spadtaget för en anläggning kallad Regenergy Frövi, där spillvärme från BillerudKorsnäs pappersbruk i Frövi ska användas för produktion av tomater och jätteräkor. 1,3 miljarder kronor ska investeras i Regenergy Frövi, som beräknas skapa 230 nya arbetstillfällen.