Sänk salthalten – 26 oktober

Sänk salthalten – 26 oktober

Den 26 oktober presenterar forskningsprojektet ReduSalt sina nya rön. Projektet har utvecklat metoder för att hjälpa livsmedelsbranschen att sänka salthalten i
sina livsmedel utan att produkternas kvalitet, säkerhet eller
processbarhet försämras. Seminariet är öppet för alla och kostnadsfritt. Anmälan öppnar i slutet av augusti.

Datum: 26 oktober klockan 10–15
Plats: Frans Perssons väg 6, RISE Jordbruk och livsmedel, Göteborg
Kostnad: Dagen är kostnadsfri och lunch ingå
Anmälan: Öppnar i slutet av augusti

Inbjudan, detaljerat program och anmälningsformulär skickas
ut i slutet av augusti. Deltagarantalet är begränsat till 100
personer.

Program
Programmet är under utveckling men vi kan redan nu utlova en dag med spännande presentationer där du får lyssna till forskare samt representanter från myndigheter och företag och ta del av deras erfarenheter inom saltsänkning. Vi förklarar bland annat varför det är viktigt att sänka salthalten och berättar om metoder för att åstadkomma saltreduktion i olika livsmedel. Vi presenterar även den utbildning om saltsänkning som tagits fram i projektet och berättar hur arbetet med saltreduktion kommer att fortsätta efter projektet. Vi kommer också att bjuda på ett interaktivt aktivitetstorg där du bland annat kommer att kunna provsmaka på saltsänkta produkter som tagits fram under projektet och se annat som ReduSalt har arbetat med under projektets gång.