Kurs i livsmedelsmikrobiologi

Kurs i livsmedelsmikrobiologi

I höst ger RISE en kurs i grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper kring de vanligast förekommande mikroorganismerna i livsmedelssammanhang. Syftet med utbildningen är att deltagarna skall få ökad kunskap om livsmedelsmikrobiologi samt hur och varför man utför mikrobiologiska analyser.

I kursen ingår såväl teoretiska moment som praktiska laborationer där varje deltagare genomför provsättning, analys och avläsning. 

Datum: 11-13 okt, 2022
Plats: Frans Perssons väg 6, Göteborg
Sista anmälningsdag: 12 sept, 2022
Pris: 24.000 SEK
Begränsat antal platser.

Läs mer och anmäl dig på ri.se >>