Matsvinn & Cirkuläritet – 20 oktober 2021

Matsvinn & Cirkuläritet – 20 oktober 2021

Projektet ReSvinn – Mindre svinn. Mera mat

I Livsmedelsacceleratorns seminarie om matsvinn berättade projektledare Jesscia Wehner från Chalmers Industriteknik om projektet ReSvinn.

Jessica arbetar som projektledare och forskare på stiftelsen Chalmers Industriteknik. Jessica är disputerad inom logistik för sista milen-leveranser och samspelet mellan transportörer och kunder. Hennes projekt fokuserar på områdena logistik, godstransport och cirkulär ekonomi. Jessica är projektledare för projektet ReSvinn som hon presenterade för oss under seminariet den 20 oktober.

ReSvinn är ett samarbetsprojekt, finansierat av Vinnova, där 50 företag och organisationer utvecklar metoder för att rädda ätbar mat och minska matsvinnet i Sverige. Projektet fokuserar på fem områden som identifierades i den inledande förstudien: logistik, affärsmodeller, beteende, IT-system, och restaurangers omställning.

Målet för ReSvinn har varit att ta fram användbara rekommendationer, guider och material inom varje område, så att nya företag och organisationer på ett enkelt sätt ska kunna sätta upp sina egna omfördelningssystem.

ReSvinn startade som en förstudie 2018 och har drivits som ett projekt sedan 2019. I december 2021 avslutades projektet med ett slutseminarie som summerade insikter och lärdomar som uppkommit under de senaste 2 åren.

Ta gärna del av information och slutrapportering på ReSvinns hemsida

/ Petra Forsblad, Livsmedelsacceleratorn