Pressmeddelande: Kraftig ökning av miljöargument i marknadsföring

Pressmeddelande: Kraftig ökning av miljöargument i marknadsföring

Allt fler företag väljer idag att använda miljöargument i sin marknadsföring jämfört med för sex år sedan. Det visar en ny kartläggning som Konsumentverket låtit göra. Kartläggningen visar också att argumenten många gånger är övergripande och saknar detaljerad information.

Rapporten är en uppföljning på en motsvarande genomlysning av marknaden som gjordes 2015. Den ger en bild av hur ofta och vilka miljöargument företag använder i sin marknadsföring.

Enligt rapportförfattarna har det blivit vanligare att företag påstår att deras varor eller tjänster har olika miljöfördelar. Elbranschen var 2015 den bransch som kommunicerade allra mest med fokus på miljöargument. Den har nu fått sällskap av andra branscher − kläder & skor, mejeri, ny bil och restaurang, kafé & bar.  

De begrepp som används mest i marknadsföringen är hållbarhet och hållbar. Därefter kommer miljö och klimat som begrepp, samt relaterade begrepp som exempelvis miljövänlig och klimatneutral. Enligt rapportförfattarna är det ofta svårt eller till och med omöjligt för konsumenten att förstå varför en vara till exempel är miljövänlig. Den informationen lämnas inte eller så krävs det noggrant sökande för att hitta den.

Miljöpåståenden i marknadsföring är en prioriterad fråga för Konsumentverket och kartläggningen är därför en viktig del i myndighetens omvärldsbevakning.

– Det är inte acceptabelt att företag använder sig av vaga miljöpåståenden, som miljövänlig och hållbar, utan att förklara på vilket sätt produkten är miljövänlig eller hållbar. Företaget måste också kunna styrka att det som påstås är sant, säger Emelie Neidre, jurist vid Konsumentverket.

Som företagare kan du läsa mer om vad som gäller vid marknadsföring med miljöpåståenden, på Konsumentverkets webbplats. [Länk till https://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/miljopastaenden-i-reklam/]

Du finner kartläggningen i sin helhet på Konsumentverkets webbplats 

Läs pressmeddelandet här