Landbaserad fiskuppfödning 14 december

Landbaserad fiskuppfödning 14 december

Att föda upp fisk på gården är ett smart sätt för lantbrukare att få fler ben att stå på och som bidrar till den gröna omställningen. Fisken i havet skonas och övergödningen av haven minskar. Lantbruket har många tomma byggnader som skulle kunna användas till landbaserad fiskuppfödning och på så sätt ge lantbrukarna fler inkomster och förbättrad konkurrenskraft. Produktion av landbaserad sötvattensfisk finns idag på några ställen i Sverige men har potential att växa betydligt. Svårigheten är att det är en för många lantbrukare främmande uppfödning som skiljer sig från annan djuruppfödning. Det handlar om ny teknik, vattenlevande djur och cirkulära system som kräver ny kunskap. Att ta ett investeringsbeslut för hållbart, cirkulärt, landbaserat vattenbruk kräver en förståelse och en kunskap om produktionen samt vilka investeringar, service- och förädlingsföretag som krävs för att hela värdekedjan ska fungera från produktion ut till kund.  

Meddela i meddelanderutan vid anmälan om du kommer vara med fysiskt eller digitalt.

Datum: Torsdag 14 december
Tid: 09:30-12:30
Plats: Nuntorps Gård, Nuntorp Brålanda
Arrangörer: Gröna klustret Nuntorp och Innovatum Science Park, som med stöd från Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund och Agroväst Gröna Möten.

Läs mer och boka din plats>>>