Rengöring och desinfektion kan förbättras på svenska slakterier

Rengöring och desinfektion kan förbättras på svenska slakterier

I en ny doktorsavhandling från SLU har rengörings- och desinfektionsmetoderna på två svenska slakterier utvärderats. Metoderna visade sig tillräckliga för att eliminera två olika sjukdomsframkallande bakterier. Resultaten visar samtidigt att nuvarande rengörings- och desinfektionsprocesser inte alltid minskar den totala mängden bakterier till en acceptabel nivå och att de snabbtester som används för kontroll är av varierande tillförlitlighet.

I sin doktorsavhandling undersökte Madeleine Moazzami, doktorand vid SLU, förekomst och spridning av två olika bakterier, Listeria monocytogenes och Campylobacter, på slakterier och tillhörande köttanläggningar. I studierna jämfördes olika rengörings- och desinfektionsprocesser som används på utrustning, ytor i slakterimiljön och på slaktkroppar genom att analysera mängden kvarvarande bakterier och organisk smuts.

– Korrekt rengöring och desinfektion på slakterier och köttanläggningar är av stor vikt. Det är av intresse för hela samhället att det finns ett tillräckligt stöd till anläggningarna så att detta kan göras på ett sätt som minimerar förekomst av sjukdomsframkallande, produktförstörande och antibiotikaresistenta bakterier, säger Madeleine Moazzami.

Läs hela nyheten och avhandlingen på slu.se>>