Grönskördade bönor – slutseminarium

Grönskördade bönor – slutseminarium

Framtid för svenskproducerade baljväxter

Projektet ”Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor” syftar till att lägga grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete gällande odling och förädling av frysta grönskördade bönor. Gröna bönor är en resurssnål och kvävefixerande proteingröda med en starkt växande efterfrågan och intresset för och efterfrågan på växtproteiner är generellt stort i Sverige. Olika trender som driver på efterfrågan är: hälsa och välmående, mer vegetariskt på tallriken och det ökande intresset för lokalproducerad och svensk mat. Idag används åkerbönan främst som djurfoder, men det finns goda möjligheter att använda bönan även som livsmedel. Den 13 december är det slutseminarium för projektet och vi får ta del av teknikutveckling, kvalitetsegenskaper beroende på skördestadium och vi diskuterar hur framtiden ser ut för svenskproducerade baljväxter.

Anmäl dig senast 7 december.

Datum: Tisdag den 13 december
Tid: 10:00-15:00
Plats: Gröna Klustret i Nuntorp
Arrangörer: Gröna Klustret i Nuntorp och Agroväst Gröna Möten.

Läs mer och boka din plats>>>

Läs mer om projektet >>