Projekt designar testbädden för recirkulerande vattenbruk i Sotenäs

Projekt designar testbädden för recirkulerande vattenbruk i Sotenäs

Nu satsar Västkusten på att skapa Sveriges mest avancerade testbädd för recirkulerande vattenbruk. Projektet ”Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk” vill lägga grunden för en avancerad testbädd för ett smart, hållbart och cirkulärt vattenbruk.

Testbädden som nu designas ska göra det möjligt att genomföra avancerade tester för att odla och hålla olika arter av vattenlevande organismer, till exempel fisk, ryggradslösa djur och alger. Testbädden kommer att innefatta en produktionsdel med möjlighet att optimera odling av de olika arterna i en högteknologisk och digitaliserad miljö. Ytterligare en del fokuserar på process- och bioteknik för att maximera värdet på den odlade biomassan.

Är du en potentiell användare och kund för testbädden?
Dörren står öppen för fler att vara med och arbeta för testbädden för recirkulerande vattenbruk. Välkommen att höra av dig till projektet.

Se filmen >>

Besök projektet hemsida >>