Cleaning Innovation 2022

Cleaning Innovation 2022

Välkommen till årets upplaga av testbädden Cleaning Innovations temadag. I år med fokus
på digitalisering och sensorer i hygienens tjänst.

TID: 18 oktober 2022, kl 10.00-15.00
PLATS: Svenska Mässan i Göteborg, Processteknikmässan, Scanautomatic Lokal R17
DELTAGARAVGIFT: 1000 kr, Lunch och fika ingår
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 september
ANMÄLAN: Anmäl dig här >>

Hygienarbetet är oerhört viktigt i flera branscher inte minst i livsmedelsbranschen för att säkerställa produktionen av hållbara och säkra livsmedel eller i sjukvården för att minimera spridningen av sjukdomar. För att planera, underlätta och följa upp hygienarbetet kan därför digitala lösningar och nytänkande komma väl till pass.

Kom och lyssna till aktörer från företag och RISE som ger spännande presentationer kring innovativa lösningar. Vi får bl.a. ta del av exempel på digitaliseringens möjligheter i hur olika typer av sensorer kan användas, möjlighet till digitala instruktioner och vid uppföljning av efterlevnad av hygieninsatser. Allt för att få hjälp och stöd i det framtida hygienarbetet. Som vanligt bjuder vi även på en omvärldsbevakning på rengörings- och hygienområdet.

För vem?
Dagen vänder sig till livsmedelsproducenter, hygienföretag, leverantörer alternativt utvecklare av rengöringskemikalier, utrustning och material samt analysteknik inom rengöring/ hygienområdet.


Temadagen äger rum på Svenska Mässan i Göteborg som ett satellitevent till samtidigt pågående Nordic Food Industry, Processteknikmässan, Scanautomatic, Lokal R17. Läs mer om Nordic Food Industry här>>

KONTAKTPERSON
Birgitta Bergström
010-516 66 92
birgitta.bergstrom@ri.se

Lars Hamberg
010-516 66 45
lars.hamberg@ri.se

Mikael Kjellin
010-516 60 56
mikael.kjellin@ri.se