Ta nästa steg på din exportresa

Ta nästa steg på din exportresa

I höst drar exportprogrammet Västra Götaland igång. Exportprogrammet riktar sig till små och medelstora företag som exporterar idag och vill ta nästa steg i sin internationella expansion.

Deltagare i Exportprogrammet får möjlighet att nätverka med andra företag med liknande utmaningar, öka kompetens inom aktuellla områden och få individuellt stöd från experter inom internationalisering.

I exportprogrammet ingår:

  1. Nätverksgrupp
  2. Workshops
  3. Individuell coachning
  4. Marknadsaktivitet

Syftet är att stärka små- och medelstora företags internationaliseringsmöjligheter så att fler företag i regionen växer genom internationell handel och ökad export.

För vem?
Programmet riktar sig till små och medelstora företag  som sysselsätter färre än 250 personer och som antingen har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. Företaget skall inte ingå i en stor koncern. 

Läs mer och anmäl dig på Exportcenter Väst >>