Bli en produktutvecklare i världsklass!

Bli en produktutvecklare i världsklass!

Lär dig insiktsdriven innovation och bli en produktutvecklare i världsklass. Utbildningen ger dig kunskaper om innovationsprocesser och förståelse för olika delmoment och behov kring produktutveckling. Utbildningen innehåller både föreläsningar och gruppövningar. Samtidigt knyter du nya kontakter, utbyter erfarenheter och skapar nätverk.

Populära utbildningen startar i januari 2024 igen.

Datum:
Modul 1: 17-18 januari
Modul 2: 7-8  februari
Modul 3: 13-14 mars

Plats: Stockholm och Göteborg

Läs mer och anmäl dig här >>