Biobränsleaska som outnyttjad resurs – 3 maj

Biobränsleaska som outnyttjad resurs – 3 maj

Webbinarium den 3 maj om aska i framtidens biogasuppgradering. Under kvällen kommer du att lära dig om en ny teknik där aska används för att uppgradera rå biogas till fordonsbränsle. Detta kan vara en intressant teknik framför allt för småskaliga biogasanläggningar. Biobränsleaska, som idag ofta betraktas som ett avfall, är till stor del en outnyttjad resurs. Om askan kommer från rena bränslen kan den med fördel återföras till skogen efter användning i biogasfilter.

Datum: Tisdagen den 3 maj
Tid: 18:00-19:30
Plats: Digital mötesplats, Teams
Arrangörer: Naturbruksför­valtningen, RISE, Svensk näringsåterförening, Skogsstyrelsen och Agroväst Gröna Möten. 

Läs mer och boka din plats>>>