10 000 ton lax ska produceras årligen i Säffle

10 000 ton lax ska produceras årligen i Säffle

RE:OCEAN bygger en storskalig anläggning där lax ska odlas på land i en havsliknande miljö. Redan 2026 siktar företaget på att producera 10 000 ton lax årligen.

Projektet stöds av Sveriges tre ledande dagligvaruhandlare, Axfood, Coop och ICA som ser stora möjligheter i landbaserad laxodling för att kunna erbjuda konsumenter hållbar lax från Sverige. 2025 kommer de första fiskarna i butik.

– Detta är den första storskaliga satsningen på odling av lax i Sverige, som stöper om mat-Sverige. Det är mycket glädjande att vi redan 2025 kommer kunna servera en välsmakande och landodlad lax från Säffle, och till 2026 ska vi vara uppe i full produktion, säger Katarina Klingspor, styrelseordförande för RE:OCEAN.

Företagen kommer använda sig av RAS-odling (recirkulerande akvakultursystem) som består av 88 bassänger där vattnet cirkulerar, renas och återanvänds i ett eget slutet kretslopp. Det minskar vattenanvändningen och ökar kontrollen i hela systemet, jämfört med andra tekniker. Anläggningen ger inga utsläpp och ambitionen är dessutom att använda allt spill från laxen till nya resurser, exempelvis biogas.

– Vi vill bidra till att ett mer hållbart och cirkulärt mat-Sverige. Det här är ett viktigt initiativ för att stärka fokus på hållbart fiske och för att kunna erbjuda våra kunder ett större utbud av prisvärd, bra och hållbar fisk i butikerna framåt, säger Klas Balkow, vd för Axfood

– ICA har under lång tid satsat på hållbar och svensk livsmedelsproduktion. RE:OCEANs satsning ligger helt rätt i tiden och är ett steg i rätt riktning för stärkt svensk självförsörjning, säger Anders Svensson, vd för ICA Sverige.

RE:OCEAN är nu i en process för att ta in det ytterligare kapital, cirka 2,3 miljarder SEK (varav en miljard i eget kapital) som krävs för att ta färdigställa anläggningen.

Foto: RE:OCEAN