Pauligs popcornfabrik i spanska Puig-reig blir koldioxidneutral

Pauligs popcornfabrik i spanska Puig-reig blir koldioxidneutral

Livsmedelsföretaget Paulig har uppnått byggnadscertifieringen Carbon Neutral® för sin popcornfabrik i spanska Puig-reig. Fabriken tillverkar mikrovågspopcorn och popcornförpackningar åt handelns egna varumärken och använder 100 procent förnybar energi. I och med certifieringen blev Puig-reig den sjätte av totalt tio Paulig-fabriker att uppnå koldioxidneutralitet.

Fabriken i Puig-reig är en del av det spanska Tex Mex- och snacksföretaget Liven, som Paulig förvärvade i början av 2022. Fabriken tillverkar mikrovågspopcorn och pappersinnerpåsar till popcornförpackningarna. 

Fabriken har blivit certifierad som koldioxidneutral genom att produktionsutsläppen har minskats och oundvikliga utsläpp nu kompenseras med skogsplantering och skogsvårdsprojekt. 

”Vi tillämpar en strategi där vi först fokuserar på utsläppsminskning och sedan på kompensation där utsläppsminskningarna görs genom en övergång till förnybara energikällor i den egna verksamheten. Puig-reig använder 100 procent förnybar energi i form av solel på anläggningen samt vattenkraft, vindkraft och biobränsle. Därför är fabrikens CO2-utsläpp mycket låga – nära noll. De oundvikliga utsläpp som finns kvar kompenseras genom skogsplantering och skogsvårdsprogram i våra högriskområden i Sydamerika, Afrika och Sydostasien”, berättar Lea Rankinen, Director of Sustainability and Public Affairs på Paulig.

Foto: Paulig