Synergieffekter mellan förnyelsebar el och tångodling

Synergieffekter mellan förnyelsebar el och tångodlingOX2 har tecknat en avsiktsförklaring med Nordic Seafarm och Kobb. Projektet ska utforska vilka möjligheter det finns mellan storskalig tångodling och vindkraftverks till havs. Vindparken som heter Galatea-Galene är uppdelad på två områden. Galatea ligger cirka 25 km utanför Falkenberg och Galene cirka 25 km utanför Varberg. Den nu planerade adderade tångodlingen tar upp koldioxid från övergödning som kväve och fosfor ur havet och cirkuleras tillbaka till land som livsmedel.

Vindparken omfattar sammanlagt upp till 101 vindkraftverk, med en maximal höjd om 340 meter. Den planerade produktionen av el från vindparken uppgår till cirka 6-7 TWh per år, vilket motsvarar en årlig elförbrukning för omkring 1,2 miljoner hushåll, eller vart fjärde hushåll i Sverige, (5 000 KWh/hushåll).

– Förutom att tillföra en stor mängd ny svensk förnybar el till södra Sverige så adderas nu möjligheter till synergieffekter för regionen, fiskerinäring och havsbruk. Vi ska nu tillsammans utreda potentialen för storskaligt, hållbart och kommersiellt lönsamt havsbruk, genomfört kommer det att skapa nya arbetstillfällen för regionen, säger Hillevi Priscar, landchef för OX2 Sverige.

– Vi ser stora möjligheter att i samarbete med såväl fiskerinäringen samt vindkraftsbranschen att såväl bibehålla samt skapa nya arbetstillfällen när vi utreder möjligheterna att skapa en ny näring i Sverige i form av storskaligt havsbruk. Att utveckla den nationella livsmedelsförsörjningen samtidigt som odlingarna bidrar till att stoppa klimatförändringarnas negativa effekter är fler positiva aspekter. Detta säger Benjamin Ajo och Simon Johansson, styrelseordförande i Kobb respektive VD i Nordic SeaFarm, i ett gemensamt uttalande.